ေက်ာတစ္ခင္းစာဒုကၡ

ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ

ရန္ကုန္ေျမတြင္ ေနထိုင္မည္ဆိုသည္ ႏွင့္ ပထမဆံုးႀကံဳရ မည့္ အခက္အခဲက ေက်ာတစ္ ခင္းစာေနရာပင္ျဖစ္သည္။ လစာ က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းသာရရွိသည့္ အ သက္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း မေ၀တစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ တြင္ ေက်ာတစ္ခင္းစာ ေနရာ ရေရး သူ႔လစာ၏ ေလးပံုတစ္ပံု ကိုသံုးစြဲရသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္လ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲတန္ အေဆာင္ မွာ ပီဘိေက်ာတစ္ခင္းစာ။

အေဆာင္ဆိုေသာ္လည္း တိုက္ခန္းက်ယ္အတြင္း လူအမ်ား  စုေပါင္းေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္း က်ယ္၀န္းေသာ္လည္း လူမ်ား၍ အိပ္ရာခင္းႏွင့္တစ္ ကိုယ္ေရသံုး ပစၥည္းမ်ားထည့္ ထားသည့္ျခင္းအနည္းငယ္သာ ထားခြင့္ရွိသည္။ ခုတင္မရွိသည့္ အဆိုပါအခန္းက်ယ္အတြင္း မ ေ၀ကဲ့သို႔  ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ အိပ္ရာခင္းမ်ားသည္ ေျခခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ေနၿပီး  အလယ္ တြင္ ႏွစ္ေပခန္႔က်ယ္သည့္ လူ သြားလမ္းေလးသာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ေရာက္စအခ်ိန္  ၂၀၁၃ တြင္သူႀကံဳခဲ့ရသည့္ အေျခအ ေနကို မေ၀ကျပန္ေျပာျပသည္။

မြန္းက်ပ္ျခင္း၊ ပူအိုက္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလ ထြက္ မေကာင္းသျဖင့္္ ပိတ္ ေလွာင္ေနျခင္း၊ နံနက္အိပ္ရာထ မ်က္ႏွာသစ္ခ်ိန္၊ အိမ္သာတက္ ခ်ိန္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၀င္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တန္းစီေစာင့္ရျခင္း၊ သူစိမ္းမ်ား ႏွင့္က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းစုေပါင္း ေနထိုင္ရသျဖင့္ ေန႔စဥ္အဆင္ မေျပျခင္းမ်ားႀကံဳရသည္ဟု မေ၀က ေျပာသည္။ ယင္းအခန္းတြင္ ေနထုိင္ရန္ ပစၥည္းမ်ားထားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔႐ံုးမွ အေဆာင္သို႔ အျပန္ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ မ်က္ ႏွာကို သတင္းစာႏွင့္ကြယ္ကာ ငိုေႂကြးခဲ့ရေၾကာင္း  မေ၀ကေျပာ သည္။

‘‘နယ္မွာက လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းေနခဲ့ရ တာ။ ဒီမွာက ေက်ာတစ္ေနရာစာ ကို ေလ၀င္ေလထြက္မရွိေမွာင္ ေမွာင္မည္းမည္း။ ညေန႐ံုးဆင္း လို႔အိမ္ျပန္ၿပီဆိုရင္ရင္ထဲမွာ မြန္း က်ပ္ေနတာ။  အေဆာင္ထဲမ၀င္ ခင္တိုက္ခန္းေလွကားမွာ ထုိင္ၿပီး ငိုခဲ့ရတာကအႀကိမ္ႀကိမ္။ နယ္ မွာက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းရွားလို႔သာ ရန္ကုန္မွာေပ ကပ္ေနေနတာ။ လက္ေလွ်ာ့ၿပီး အိမ္ျပန္ဖို႔အႀကိမ္ႀကိမ္ စဥ္းစားမိ တယ္’’ ဟု မေ၀ကဆိုသည္။

နယ္မွတက္လာၿပီး ရန္ကုန္ တြင္ အေဆာင္ေနသူအမ်ားစု သည္ မေ၀ကဲ့သို႔ပင္ႀကံဳေတြ႕ရ သည္။ ေနထိုင္စရိတ္အတြက္ က်ပ္ေလး၊ ငါးေသာင္းခန္႔သာ သံုးစြဲႏုိင္သည္ဆိုလွ်င္ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာရေရး အ ျခားေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားမရွိဘဲ မြန္းက်ပ္ပိတ္ေလွာင္ေနသည့္ အ ေဆာင္မ်ား၊ အခန္းမ်ားသာ ရွိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တြင္အေဆာင္ ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ အေဆာင္မ်ားသည္ လွည္း တန္း၊ ေျမနီကုန္း၊ သမိုင္း၊ ကမာ ရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္အမ်ားဆံုးတည္ရွိသည္။  လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာင္မ်ား၏ အေဆာင္ခ သည္ အနည္းဆံုးတစ္လက်ပ္ သံုးေသာင္းမွ က်ပ္ငါးေသာင္းအ ထိရွိသည္။  က်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔  ျဖစ္ပါက အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေနရ  ၿပီးတစ္ေယာက္ခန္း (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ေယာက္ခန္းငယ္ေလးမ်ားကန္႔ ေပးထားသည့္ အေဆာင္မ်ားတြင္  ငွားရမ္းေနထိုင္မည္ဆိုလွ်င္မူတစ္ လက်ပ္ငါးေသာင္းခန္႔က်သင့္ မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕အေဆာင္မ်ားသည္ ခုတင္ႏွင့္ျဖစ္ၿပီးခုတင္ေအာက္တြင္ အ၀တ္ ေသတၱာ၊ အ၀တ္ထုပ္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ထားရ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေဆာင္မ်ား  မွာမူခုတင္မရွိသျဖင့္ ၾကမ္းျပင္ ေပၚတြင္ အိပ္ရာခင္းကာ အိပ္ ရာေျခရင္း၌ ပစၥည္းမ်ားကို ဆင့္ကာစုပံုထားရွိရသည္။ ခု တင္မရွိသည့္ အေဆာင္မ်ားတြင္ မူ ေအာက္ခံသမံတလင္းေပၚ အိပ္ရာခင္းအိပ္ရ၍ မြန္းက်ပ္မူ အျပင္ ခါးနာ၊ ေက်ာေအာင့္စ သည့္ ေ၀ဒနာမ်ားပါ ခံစားရ ေၾကာင္းအေဆာင္ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

နယ္ၿမိဳ႕မွ တက္လာၿပီး ရန္ကုန္တြင္ အေဆာင္ေနသည့္ မ၀တ္ရည္ကမူ ေမြးေန႔လက္ ေဆာင္အျဖစ္ခ်စ္သူကေပးသည့္  လူတစ္ရပ္နီးပါးရွိသည့္ အေမြးပြ  ၀က္၀ံ႐ုပ္ႀကီးကို ထားစရာေနရာ မရွိ၍ လိုခ်င္လ်က္ႏွင့္ ျငင္းဆန္ ခဲ့ရေၾကာင္းေျပာျပသည္။ အ ေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ သူ႔ အဖို႔ေက်ာတစ္ေနရာစာႏွင့္ အ ၀တ္ေသတၱာ၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ပစၥည္းမ်ားထားရွိသည့္ေနရာအ ျပင္ေမြးပြ႐ုပ္ႀကီးထားရန္ေနရာအ ပိုမရွိေပ။

အေဆာင္ေနသူအမ်ားစုမွာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သိကြၽမ္းခင္မင္ ျခင္းမရွိဘဲ စုေပါင္းေနထိုင္ရျခင္း  ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္  ေစာင္းေျမာင္းခံရျခင္း၊ ပစၥည္း မ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိျခင္း၊ ခ်က္ ျပဳတ္ထားသည့္ အစားအေသာက္ မ်ားခိုးယူစားေသာက္ခံရျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ပစၥည္းမ်ားကို အသိမေပးဘဲ ယူငင္သံုးစြဲျခင္း စသည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားလည္း ႀကံဳရသည္ဟု မ၀တ္ရည္က ေျပာ သည္။

လစာအတန္အသင့္ ရရွိ သူမ်ား၊ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူ မ်ားက အေဆာင္တြင္ မေနဘဲ တိုက္ခန္းငွားရမ္း ေနထိုင္ေသာ္ လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ေနရဆဲဟု ဆိုသည္။

တုိက္ခန္းငွားရမ္းခသည္ တစ္လအနိမ့္ဆံုးက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ခန္႔က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။  သို႔ ေသာ္ေျခာက္လ (သို႔မဟုတ္)တစ္ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တိုက္ခန္းငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳး ေဆာင္ပြဲစားခ ေပးေဆာင္ရ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တုိက္ခန္းငွား ရမ္းေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မၾကာခဏ အခန္းေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ရသည္ဟု လွည္းတန္း တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္စုေပါင္း၍ တုိက္ခန္းငွားရမ္းေနထုိင္သူ မခိုင္ က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေန ထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု  ၁၆သိန္း ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ား အနက္အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိဘဲ  အိမ္ ငွားေနထိုင္သည့္ မိသားစုသည္ ေလးသိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄  သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း၏ ေလးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးသည္ အိမ္ငွားေန ထုိင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အ လုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေကာက္ ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ျပန္ သည့္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ၂၀၁၁က စတင္၍ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈပိုမုိ ျဖစ္ေပၚကာ ရန္ကုန္တုိင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ပိုမိုမ်ား ျပားလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေန ထိုင္သူလူဦးေရ၏ ၄၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္သည္အျခားတုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္း ေရႊ႕လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး  ၂၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္း၌  ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေဆာင္ႏွင့္ တိုက္ခန္းငွားရမ္း ေနထိုင္သူ ပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး  သြားလာေရးအဆင္ေျပကာ ေန ရာေကာင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ တိုက္ခန္းႏွင့္ အေဆာင္ငွားရမ္းခ မ်ားႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ေနသည္။

အေဆာင္ေနသူမ်ားကဲ့သို႔ ပင္မိသားစုလိုက္ အိမ္ငွားေနထိုင္ သူမ်ားလည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

‘‘အိမ္တစ္ခါငွားရင္ နင့္ေန ေအာင္ေပးရတာ။ ပိုက္ဆံအပံု လိုက္ေပးရတာ။ ပထမဆံုးအိမ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တုန္းကဆိုရင္ အိပ္လို႔ ေတာင္မေပ်ာ္ဘူး။ ေယာက္်ားက ေတာ့ သူမ်ားေတြလည္း ဒီလိုပဲ ပိုက္ဆံအပံုလိုက္ေပးၿပီး အိမ္ ငွားေနရတာလို႔ေတာ့ စိတ္သက္ သာရာ ရေအာင္ေျပာပါတယ္’’ ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္သံလမ္းမွတ္ တိုင္အနီး အိမ္ငွားေနထိုင္သူ မခိုင္ကေျပာသည္။

အေဆာင္ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ တိုက္ခန္းအမ်ားစုသည္ ေန ေရာင္ရရွိမႈႏွင့္ ေလ၀င္၊ေလထြက္  ေကာင္းမြန္မႈမရိွသည့္အျပင္ေန ရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ စုုေပါင္းေန ထိုင္ရျခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္မွ ထြက္ရွိ သည့္ ေညႇာ္နံမ်ားေၾကာင့္အ ေဆာင္ေနထုိင္သူမ်ား က်န္းမာ ေရးထိခိုက္ျခင္းရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း ခြဲစိတ္ပါရဂူေဒါက္တာ မင္းသက္ ႏုိင္ကေျပာသည္။

ထိို႔အျပင္ မိုးရာသီတြင္ အ ၀တ္မ်ားေကာင္းမြန္စြာမေျခာက္ ေသြ႕၍ အက်ႌမ်ား မိႈနံ႕ထြက္ေန ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕အေဆာင္မ်ား ၌ပိုးဟပ္၊ ၾကမ္းပိုးႏွင့္ ႂကြက္၊ ျခင္တို႔၏  အႏၲရာယ္ႏွင့္လည္း  ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု၎ ကဆိုသည္။

‘‘အေဆာင္ေနရတဲ့သူအ မ်ားစုက ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္း၊ ေလ နဲ႔ေန ေကာင္းေကာင္းမရေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္တဲ့ ေနထိုင္ မႈပံုစံေတာ့မဟုတ္ဘူး။ က်န္းမာ ေရးကအနည္းနဲ႔အမ်ားထိခိုက္ႏုိင္ ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ သန္႔ ရွင္းမႈအားနည္းတာေပါ့။ ကူးစက္ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။အ သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ တီ ဘီလိုေရာဂါေတြ၊ အေရျပားေရာ ဂါနဲ႔ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ေတြ အလြယ္တကူကူးစက္ႏုိင္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာမင္းသက္ ႏုိင္ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေလေကာင္း ေလသန္႔ႏွင့္ ေနေရာင္ထိေတြ႕မႈ အားနည္းႏုိင္သျဖင့္ စိတ္မၾကည္ ျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္းစသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

လက္ရွိတြင္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၌ လ စာေကာင္းသည့္ အလုပ္တစ္ခု  ရရွိေနၿပီသည့္ မေ၀က သူငယ္ ခ်င္းသံုးဦးႏွင့္ေပါင္း၍ အေဆာင္ ေနႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ လူ သံုးဦးသာရွိသျဖင့္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း ေနရေသာ္လည္း  နယ္တြင္ ေနရ သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းလြတ္လပ္ မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မေျပာပ ေလာက္ဘူူးဟု သူကဆိုသည္။ ၀င္ေငြေကာင္းလာ၍ ေနရာထိုင္း ခင္းအတြက္သက္ေသာင့္သက္ သာ ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အိမ္ ရွင္က ႏွစ္ရွည္အိမ္ငွားေပးရန္  ဆု ေတာင္းေနရၿပီး အိမ္စာခ်ဳပ္ျပည့္ ခါနီးတိုင္းအိမ္ဆက္ငွားပါေစဟု ဆုေတာင္းေနရေၾကာင္း မေ၀က ေျပာသည္။

အေဆာင္သူအမ်ားစုကမူ ႏုိင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ျမင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ သန္႔ရွင္းသပ္ ရပ္ေသာ အေဆာင္မ်ား၊ ေနရာ မ်ားတြင္ ေနႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေန ၾကသည္။ လူဦးေရနည္းနည္းျဖင့္ စုေပါင္းငွားေနရန္္၊ အဆင္ေျပ ႏိုင္ရန္၊ တိုက္ခန္းငွားခမ်ား ေစ်း ႏႈန္းခ်ိဳသာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

n