ဆီးက်ိတ္ေရာဂါအႏၲရာယ္ကို ၾကက္သြန္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ပါ

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာသည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ဆိုးရြားသည့္ေရာဂါမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္းသည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေအာက္ပိုင္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ၾကက္သြန္နီတြင္ ေရာင္ရမ္းမႈကို တားဆီးႏိုင္ေသာ၊ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္မႈ အစြမ္း  သတိၱမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ကုသေရး အသံုးျပဳေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။


ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးျခင္း တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ အပါအ၀င္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပထားၿပီး ဦးေႏွာက္၊ အဆုတ္ႏွင့္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာကဲ့သုိ႔ ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

သို႔ေသာ္ သုေတသီမ်ားက ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ အ မ်ိဳးအစား၊ ယင္းအစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍  ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

သုိ႔ေသာ္ အီတလီီႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရၾကက္သြန္နီႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ မ်ားမ်ားပါေသာ အစားအစာမ်ားက ဆီးက်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ အျဖစ္မ်ားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ခြဲခန္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ၾကက္သြန္ျဖဴအစိမ္းသည္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားကို ေသဆံုးေစႏုိင္ၿပီး ေသြးခဲျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ကာ ေသြးတိုးက်ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ကင္ဆာေရာဂါကဲ့သို႔ ျပင္းထန္လြန္းေသာ ေရာဂါမ်ိဳး ကို တိုက္ဖ်က္ေရး ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ၾကက္သြန္နီခ်ည္းသာ အသံုးျပဳ၍ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ကုသမႈ ပိုထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေရွးယခင္ကပင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေရးအ တြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဘီစီ ၂၇၀၀ ကတည္းက အသံုးအမ်ားဆံုး ေဆးပင္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာႏွင့္ ဆီးက်ိတ္ေရာဂါတို႔ကို ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိမႈပိုမ်ား လာသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴအမႈန္႔၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေရ ေႏြးၾကမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ သည္။

—Ref: TOI