ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေရးကို မူဝါဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ

 ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ စီးပြား ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေရးကို မူဝါဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးကေျပာသည္။


အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ ၌ ေတြ႕ဆံု၍ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ ဝါဒမ်ား စသည့္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအ ရာမ်ား ညႇိႏိႈင္းေနသည္။ ထို႔ ေနာက္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ UPDJCအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအ ေဝး က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ စီးပြား ေရးက႑၌ အစုအဖြဲ႕အားလံုးမွ သေဘာတူသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိသည္ဟု ဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး က ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

‘‘ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳမယ့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲဖို႔ အဲဒီတစ္ခ်က္ကိုေတာ့ အားလံုး သေဘာတူပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

အဆုိပါအခ်က္ကို UPDJC က အတည္ျပဳပါက စီးပြားေရးစီမံ ကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ မူဝါဒမ်ားရရွိေရး ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဦးမင္း ေက်ာ္ေဇယ်ာဦးကေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ UPDJC အ စည္းအေဝး၌ စီးပြားေရးက႑မွ သေဘာထားစုစည္းခ်က္ ၁၁ ခ်က္ တင္ျပရန္ရွိေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာ သည္။

‘‘UPDJC မွာ ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ ဘယ္အခ်က္ေတြက ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမလဲဆုိတာ အဲဒီမွာထြက္ လာမယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

စီးပြားေရးက႑၌ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ ႏွစ္ခုကို ေဆြးေႏြးရန္ UPDJC က ခ်မွတ္ေပးထားရာ ယင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ စီးပြားေရးစီမံံကိန္း မ်ား ေရးဆြဲေရးသည္ အခ်က္တစ္ ခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။

More in Politics Section