ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းအနီး သတၱဳအႂကြင္းအက်န္ရွာသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေျမပိေသဆုံး

 ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ ေမတၱာ ၿမိဳ႕နယ္ ဟိႏၵားေက်းရြာမွ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦး ဇူလုိင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခဲြခန္႔က ေျမပိေသဆုံးခဲ့ ေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။


ဟိႏၵားေက်းရြာေန အသက္ (၄၀)အရြယ္ ေဒၚေအးေအးသက္ သည္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းအနီး လွ်ဳိ အတြင္း သတၱဳတြင္းစြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားထဲမွ သတၱဳအႂကြင္းအက်န္ ရွာေဖြစဥ္ ေျမၿပိဳ၍ ေျမပိေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသဆုံးမႈအ တြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြလည္း လုပ္ ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေဒသခံေတြကို လည္း အခုလို မျဖစ္ေအာင္ အသိ ပညာေပးလည္း လုပ္ခဲ့တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္၀င္းကေျပာသည္။

 ဟိႏၵားေက်းရြာခံမ်ားသည္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းမွ စြန္႔ပစ္ေသာ စြန္႔ပစ္ေျမစာ၊ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားထဲမွ  သတၱဳစအႂကြင္းအက်န္ က်င္ယူ သည့္ လုပ္ငန္းကို အမ်ားဆုံးလုပ္ ကိုင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေန ကိုရာဇာကဆုိသည္။

 ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းသည္ ၁၉၉၉ က စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ အနီးနားရွိ ေျမာင္ၿပိဳ၊ ဟိႏၵားေက်းရြာ တို႔၏ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ ႏြားစားက်က္ႏွင့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား ထိခုိက္သည္ဆိုကာ ေဒသခံမ်ားက တရားစဲြဆိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ေဒၚတင္တင္ သက္ကေျပာသည္။