ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ထက္ဝက္ခန္႔ ထမင္းဘူးကုန္ေအာင္မစားဘဲ စားႂကြင္း စားက်န္မ်ား လႊင့္ပစ္ၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုေဖာ္ျပ

အေျခခံပညာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုကို မိသားစုက အိမ္မွ ထမင္းဘူးထည့္ေပးေလ့ရိွသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးငယ္ထက္ဝက္ခန္႔ သည္ ေန႔လယ္စာထမင္းဘူးကို ကုန္ေအာင္ မစားေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးငါးဦးလွ်င္ သံုးဦးသည္ မုန္႔ပဲသေရစာႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ပံုမွန္ ဝယ္ယူစားေသာက္ေန ေၾကာင္း စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုက ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းငယ္သည္ ျမန္မာေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး ငယ္မ်ား၏ စားေသာက္မႈအေလ့ အထ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ Nestl'e MILO က ေမလ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ ေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား မွ အသက္(၇)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အ တြင္း ကေလးဦးေရတစ္ရာကို ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အ ရ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ား၏ထက္ ဝက္ခန္႔ (၄၆)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေန႔ လယ္စာထမင္းဘူးကို ကုန္ေအာင္ မစားဘဲ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားကို လႊင့္ပစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးအ မ်ားစုက အျပင္ဆုိင္မ်ားမွ အစားအေသာက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ မညီၫြတ္ေၾကာင္း သိရွိထား ေသာ္လည္း ကေလးငါးဦးလွ်င္ သံုးဦး (၅၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပင္ပ စာမ်ား၊ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ပံုမွန္ ဝယ္ယူ စားသံုးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ကေလးအမ်ားစု (၈၆)ရာခိုင္ႏႈန္း က အိမ္တြင္ နံနက္စာစားခဲ့ေသာ္ လည္း ၎တို႔အနက္ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ (၅၅)ရာခိုင္ႏႈန္းက စာသင္ေနစဥ္ ဗိုက္ဆာတတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး ေတြမွာ လိုအပ္တဲ့အာဟာရျပည့္ စံုစြာမရလို႔ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တာ ေတြကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဟာရပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းမွာ အာဟာရ ျပည့္ဝမႈရွိရဲ႕လား သိခ်င္လို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Nestl'e Myanmar Corporate Nutrition မန္ေနဂ်ာ၊ အာဟာရကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာဆုႏြယ္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိဘမ်ားအား အာဟာရႏွင့္ပတ္ သက္၍ အသိပညာေပးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Junction City တြင္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာမႏၲေလးတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သာေကတ Capital တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားတြင္ ကဖိန္းဓာတ္မ်ား ပါဝင္သျဖင့္ မေသာက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မုန္႔ပဲ သေရစာမ်ား၌ ျပည့္စံုလံုေလာက္ သည့္ အာဟာရမပါဝင္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ ႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳသည္။

‘‘အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ေတြကို မေသာက္သင့္ဘူး။ ကဖိန္းပါလို႔ ေခါင္းကိုက္တာတို႔၊ အိပ္မေပ်ာ္ တာတို႔၊ အစားေကာင္းေကာင္း မစားႏုိင္တာတို႔နဲ႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တက္တာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မုန္႔ပဲသေရစာကေတာ့ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ အာဟာရ မပါလို႔ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏ မရဘူး။ ဒီမွာၾကည့္လိုက္ရင္ မုန္႔ပဲ သေရစာေတြကို ဘာလို႔အစားမ်ား လဲ။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခက ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္လုိ႔ စားျဖစ္တာရွိမယ္။ အ ေရာင္ေတြ၊ ႐ုပ္ပံုေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို ဆြဲေဆာင္လို႔ စားျဖစ္တာ ရွိမယ္။ အိမ္က ပါတဲ့ ထမင္းဘူး မစားၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါက်ရင္ လုိအပ္တဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏ မရလို႔ ထက္ျမက္မႈမွာ အားနည္း သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္’’ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠ သိုလ္မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္ တာေအးေအးဝင္းက ေျပာသည္။

 ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ နံနက္စာသည္ လြန္စြာအေရးႀကီး ၿပီး ယင္းအခ်ိန္တြင္ အာဟာရျပည့္ စံုစြာစားႏိုင္ပါက တစ္ေန႔တာလို အပ္သည့္ စြမ္းအင္မ်ားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ထမင္းဘူးျပင္ေပးရာ တြင္ အာဟာရျပည့္စံုမွ်တၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္၊ အဆီ ဓာတ္၊ ဗိုက္တာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္တို႔အျပင္ ေရဓာတ္ကိုပါ အခ်ိဳး အစားညီမွ်ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္ မ်ားက အႀကံျပဳသည္။