ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕ဟုဆို

 ရင္ခြင့္မဲ့ကေလး ငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း သည္မည္သူ၏ အေထာက္အပ့့ံ ကိုမွ်ယူမည္မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္ ေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီျပည္သူမ်ားထံမွ အလွဴခံရရွိ မႈျဖင့္သာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္း၏ မေကြးတိုင္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္ တာျဖဴျဖဴထြန္းက ေျပာသည္။


ဇူလိုင္ ၇ ရက္က မေကြး တိုင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ ေျမေရႊ၀ါခန္းမတြင္ ရင္ခြင့္မဲ့ ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အ သင္းၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕၀င္ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားေပးအပ္ပြဲႏွင့္ အသင္း ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္  ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ တိုင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အသင္းအေနနဲ႔က ရင္ခြင့္မဲ့ ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္  ကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြ၊ Single Mother မ ျဖစ္လာေအာင္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္  သူတို႔ကို လိုအပ္တဲ့အကူအညီ ေပးဖို႔ဒီအသင္းကိုဖဲြ႕စည္းတာျဖစ္ ပါတယ္။ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္က်  ၿပီးအသင္းျဖစ္သလို လြတ္လပ္ ၿပီး အမွီအခိုကင္းတဲ့အသင္းတစ္ သင္းျဖစ္လို႔မည္သူ႔ဆီကမွ ေငြ ေၾကးလက္ခံသံုးစြဲမွာ မဟုတ္ဘဲ အသင္း၀င္ေတြဆီက အလွဴခံရရွိ တာေတြ၊ တရား၀င္ရန္ပံုေငြရွာ ေဖြတာမ်ိဳးေတြလုပ္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္း  ေတြကိုေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာျဖဴျဖဴထြန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါအသင္း ဗဟိုကိုေန ျပည္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တိုင္း အမႈေဆာင္အဖဲြဲ႕ကို ဇူလိုင္ ၅  ရက္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္အ သင္းမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို လိုက္လံဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ပရဟိတလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းအသင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အသင္းအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရင္ခြင့္မဲ့ကေလးငယ္  မ်ားျဖစ္လာမႈမရွိေစေရးႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရမိခင္ (Single Mother) မ်ားျဖစ္လာမႈမရွိေစေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ single mother မ်ားေတြ႕ရွိပါက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျဖဴျဖဴထြန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အဓမၼအႏိုင္က်င့္ ခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားတြင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမလို လားအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပြားမႈမရွိေစေရး သားဆက္ျခားဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။