ျပည္ပေရနံဝယ္ယူမႈ သံုးႏွစ္အတြင္း ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု မကၠဆီကိုသမၼတသစ္ေျပာၾကား

(Daniel Becerril/reuters)

မကၠဆီကို ေရြး ေကာက္ခံ သမၼတလိုပက္ဇ္အိုဘ ရာဒါက သမၼတသက္တမ္း ပထမ သံုးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ ေရနံဝယ္ယူမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

မကၠဆီကိုႏုိင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ေရနံတင္သြင္းမႈပမာဏ အားလံုး နီးပါးသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူေနျခင္းျဖစ္သည္။


ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အ ႏုိင္ရခဲ့ေသာ လိုပက္ဇ္အိုဘရာဒါ က ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း သိသိသာ သာ ေလ်ာ့က်ေနေသာ ျပည္တြင္း ေရနံထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္တုိးျမႇင့္ရန္ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္မည္ဟု စေနနံနက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကား သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ သမၼတသက္ တမ္းႏွစ္ဝက္မွာ ျပည္ပက ေရနံ ဝယ္ယူတာေတြ ရပ္ဆုိင္းဖို႔ အဓိက ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရနံထုတ္လုပ္ မႈ၊ ရွာေဖြမႈ၊ တူးေဖာ္မႈကို ျပန္ လည္ အသက္သြင္းသြားပါမယ္’’ ဟု လိုပက္ဇ္အိုဘရာဒါက ေျပာ ၾကားသည္။

 လက္ဝဲဝါဒီ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ လုိပက္ဇ္ အိုဘရာဒါက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရနံထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္ တင္ၿပီး ျပည္ပမွ ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈ မ်ား ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု ကတိ ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ သမၼတရာထူးအပ္ႏွင္းခံရမည့္ လိုပက္ဇ္ အိုဘရာဒါက သမၼတသက္တမ္း အတြင္း အလယ္အလတ္အရြယ္ အစားရွိ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား ကို ပင္လယ္ေကြ႕ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ တာဘာစကိုႏွင့္ ခ်မ္ပီခ်ီတုိ႔တြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုပက္ဇ္အိုဘ ရာဒါက ေျပာေသာ္လည္း ေဒၚ လာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိ သည့္ ယင္းေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး ရန္ပံုေငြအ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မေျပာေပ။

ယခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မကၠဆီကိုသည္ ပ်မ္းမွ် ေန႔စဥ္ ေရနံစည္ေပါင္း ၅၉၀,၀၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ ဒီဇယ္စည္ေပါင္း ၂၃၂,၀၀၀ ဝယ္ယူသံုးစြဲေနသည္။

—Ref: Reuters