အင္အားႀကီးပါတီမ်ား တိုုင္းရင္းသားအေရး ထည့္သြင္းမဲဆြယ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိဟုဆုိ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအပါအ ၀င္ အင္အားနည္းပါတီမ်ားကုိ အ သိအမွတ္ျပဳ၍ ေလးေလးစားစား ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းမရွိေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ ဥကၠ႒ဦးေစာသန္းျမင့္က ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားသည္။


တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕႐ုံး ၌ ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားေကာင္း ေမာင္းသန္ျဖစ္ၿပီလား’ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ဒီဘိတ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား သည္။

‘‘လာမယ့္ ၂၀၂၀ မွာမည္ သည့္ပါတီအႏုိင္ရရ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တိုင္းရင္းသားအေရးကုိလည္း ငဲ့ကြက္ေပးပါ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီအ ငယ္ေလးေတြကုိလည္း လွည့္ ၾကည့္ေပးပါ’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ အင္အားႀကီး ပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာ တြင္ တိုင္းရင္းသားအေရး ထည့္ သြင္းေျပာဆုိေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိဟု ဦး ေစာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အရန္ဗဟုိေကာ္မ တီ၀င္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဒုတိယ ဥကၠ႒ေဒါက္တာစုိး၀င္းဦးကမူ ဒီခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုပါတီ အျဖစ္ခံယူထားၿပီး တုိင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တုံ႔ျပန္သည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားေတြ အား လုံးနဲ႔ ႐ုိးသားပြင့္လင္းစြာလက္တဲြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာရယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးရဲဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြပါ၀င္တဲ့ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္မေနေပၚ ေပါက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတာရွိၿပီး သားပါ။ အဲဒါေတြေပၚလြင္လာ မယ့္အခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ သံသယျဖစ္စရာ၊ စိတ္၀မ္းကြဲစရာေတြ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမယ္လု႔ိ ယုံၾကည္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာစုိး၀င္းဦးက ဆုိသည္။

အဆုိပါဒီဘိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဦးေစာသန္းျမင့္၊ ေဒါက္ တာစုိး၀င္းဦး၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိ ကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ မုိးေဇာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ကုိသီဟေသြးတို႔ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အား ေကာင္းေစရန္ႏွင့္ပုိမုိလြတ္လပ္ စြာရပ္တည္ႏုိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္လုိအပ္ၿပီး လက္ရွိျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔က ျပင္ဆင္ေပး သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ ၀င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္နဲ႔အျငင္းပြားတယ္။ သုိ႔ မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲျဖစ္ ျဖစ္ တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က အရပ္ဘက္တရား႐ုံး ကုိသြားလုိ႔မရဘူး။ ေကာ္မရွင္ ေျပာတာက ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ ခ်က္ပဲ။ အဲဒါကျပႆနာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယူဆတာက အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အာဏာ ရလာၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒီလုိကိစၥမ်ိဳး ေတြကေတာ့ ျပင္ႏုိင္၊ ဆင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္မုိးေဇာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အာဏာရပါတီ ဒီ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ မဟာ မိတ္ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ပုိမုိထိေတြ႕ဆက္ဆံ၍ ၎ တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ နားေထာင္ကာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါ တီမ်ားအၾကား ညီၫြတ္ေရးအ ခုိင္အမာတည္ေဆာက္ထားသင့္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ကုိသီဟေသြးက ေျပာသည္။

‘‘မဟုတ္ရင္ အဲဒါက အင္ အားစုတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အားၿပိဳင္ လာရင္ ၂၀၂၀ မွာမလုိအပ္ဘဲ အားကုန္တယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုအခ်င္းခ်င္းအားၿပိဳင္ရ မယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအား ယုတ္ၿပီး က်ဆုံးသြားႏုိင္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

More in Politics Section