က်ပ္တစ္ေထာင္တန္အသစ္ ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူေျပာ

ဂဏန္းရွစ္လံုးပါ က်ပ္ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းကေျပာ ၾကားသည္။

ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ေဟာင္းႏြမ္းေသာ က်ပ္တစ္ ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဖ်က္ ဆီးၿပီး ေငြစကၠဴသစ္မ်ားျဖင့္ ယခုလို အစားထိုးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ေငြ စကၠဴမ်ား ထုတ္ျခင္းကို ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက  ေျပာ သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ၁၉၉၇ ဇြန္လက စတင္အသံုးျပဳၿပီး အရြက္ႀကီး က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ အမ်ားစုကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ ေငြစကၠဴအသစ္ ႐ိုက္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ေငြစကၠဴအေဟာင္းေနရာ တြင္ အစားထိုးသံုးစြဲရန္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

‘‘ေငြစကၠဴအေဟာင္းအစုတ္ ေတြကို မဖ်က္ဆီးလို႔လည္း မရ ဘူး။ ထားစရာေနရာလည္းမရွိ ဘူး’’ ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္ေဟာင္း ႏြမ္းေငြစကၠဴမ်ားကို သိမ္းဆည္း ေပးရန္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းဆိုသည္။

ဂဏန္းရွစ္လံုးပါ က်ပ္တစ္ ေထာင္တန္ အသစ္မ်ားကို ဗဟို ဘဏ္က ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ ျမင့္တက္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

      ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၂၀၁၇ -၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၈ ၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္၌ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။