ေမာ္ဒယ္ဟာေလဘယ္လ္၀င္နဲ႔ ေစ့စပ္လိုက္တ့ဲ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာ

 ကေနဒါအဆို ေတာ္ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာသည္ အေမရိကန္ေမာ္ဒယ္ ဟာေလ ဘယ္လ္၀င္ႏွင့္ ေစ့စပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပ သည္။

၂၀၁၆ တြင္ ယာယီတြဲခဲ့ဖူး ေသာ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာ (၂၄) ႏွစ္ႏွင့့္ ဟာေလဘယ္လ္၀င္ (၂၁) ႏွစ္တို႔သည္ မၾကာမီကျပန္လည္ ဇာတ္လမ္းဆက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစ့ စပ္သည့္ သတင္းေပၚထြက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာ၏ မိဘမ်ားက လူမႈမီဒီယာစာမ်က္ႏွာတြင္ သားျဖစ္သူအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွား ေနေၾကာင္း  အသီးသီးေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပ္စတင္ ဘီဘာႏွင့္ ဟာေလဘယ္လ္၀င္တို႔ ႏွစ္ဦး  စလံုးသည္ ေစ့စပ္သည့္ သတင္းကို တရား၀င္ေၾကညာ ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာသည္ ႏွစ္ မ်ားစြာၾကာ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ေသာ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ဆယ္လ္ လီနာဂိုမက္ဇ္ႏွင့္ ျပတ္စဲၿပီးမၾကာ မီဇြန္လတြင္ ဟာေလဘယ္လ္၀င္ ႏွင့္  ျပန္တြဲျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္မင္းသား၊ ႐ုပ္ ရွင္ထုတ္လုပ္သူ  စတီဖန္ဘယ္လ္ ၀င္၏ သမီးဟာေလဘယ္လ္၀င္ သည္ နာမည္ေက်ာ္ေမာ္ဒယ္႐ႈိး ပြဲမ်ား၊ ဂီတဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဖက္ရွင္မဂၢဇင္း မ်ားတြင္လည္း  ေဖာ္ျပခံရသူျဖစ္ သည္။                            BBC