၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အႏွစ္သာရရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ အစုိးရအဆုိျပဳ

၁၀ နာရီၾကာ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေနာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အပါအ၀င္ ေဆြးေႏြးမည့္အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ရရွိ
UPDJC အစည္းအေ၀းကို ယမန္ေန႔က က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္ မတီ(UPDJC)အစည္းအေ၀းတြင္  ၁၀ နာရီၾကာညိႇႏႈိင္းၿပီး ေနာက္ ၂၁ရာစုပင္လုံ၌ ႏုိင္ငံေရးက႑အပါအ၀င္ ေဆြး ေႏြးမည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ရရွိေၾကာင္း အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇူလုိင္ ၉ ရက္ညတြင္ ေျပာသည္။

အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္  ၉ ရက္နံနက္မွ ည ၈ နာရီ ခန္႔အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ စသည့္က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္းရာ ႏုိင္ငံေရး က႑အဆုိျပဳခ်က္ ခုနစ္ခ်က္အနက္ ႏွစ္ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑အဆုိျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္၊ ေျမယာက႑ အဆုိျပဳခ်က္ငါးခ်က္အနက္ႏွစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ အဆုိျပဳခ်က္ကုိးခ်က္အနက္ ခုနစ္ ခ်က္သေဘာတူခ့ဲသည္။ ယခု ညီလာခံ၌ လုံၿခံဳေရးက႑ကုိေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ခ်မွတ္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပ မည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံမတိုင္မီဆက္ လက္ညိႇႏႈိင္းရန္ စီစဥ္ထားၿပီးႏုိင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားမွသေဘာ တူညီခ်က္ထပ္တုိးႏုိင္ေၾကာင္း ဦး ေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွစ္ခ်က္ရ ေသာ္လည္း ထပ္တိုးလာႏုိင္တယ္ ညီလာခံမတုိင္ခင္မွာ’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္စုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ‘‘ရရွိတဲ့အဆုိျပဳလႊာေတြ၊ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကုိ ညီလာခံကုိ ဆက္လက္ၿပီးတင္သြင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိပါတယ္’’ ဟု ေျပာ သည္။ ယခု UPDJCအစည္းအေ၀း တြင္ လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီ လာခံ၌ ႏုိင္ငံေရးအႏွစ္သာရရွိရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္ အဆုိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

‘‘အဲဒါက ဘာကုိကတိေပး မလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရ ဘက္က လုိလားခ်က္ေပါ့။ ဘာ လဲဆုိေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္လက္ က်န္ကာလထဲမွာ ေနာက္ထပ္ ညီ လာခံတစ္ႀကိမ္လုပ္မယ္။ လာ မယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ညီ လာခံႏွစ္ႀကိမ္လုပ္မယ္။ ဒီညီလာ ခံသုံးႀကိမ္က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အားလုံး၀ုိင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မယ္’’ ဟု ၎ကရွင္း ျပသည္။

ယင္းညီလာခံသုံးႀကိမ္က်င္း ပၿပီး ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္မူ ၀ါဒမ်ားကုိ အေျခခံအုတ္ျမစ္အ ျဖစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး က သေဘာတူညီသည့္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အျဖစ္ခ်မွတ္ရန္ အစုိးရက အဆုိျပဳခဲ့သည္။

‘‘၂၁ ရာစုပင္လုံဆုိၿပီး ျဖစ္ သြားတဲ့ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံမွာေတာ့ ညီလာခံရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးက သ ေဘာတူတဲ့တစ္ခဲနက္ ဆုံးျဖတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းတာေပါ့’’ ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အစုိးရအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအစုအဖြဲ႕က ေထာက္ခံ ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕က ၎တုိ႔၏ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပရန္ သေဘာထားေျပာၾကားသည္။ အ စုိးရအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ညီလာခံ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ ျပဳပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။