လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေဝးသင္ပထမႏွစ္ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို တကၠသိုလ္အလိုက္ထုတ္မည္

ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္အတန္းမ်ားအ တြက္ စာေမးပြဲေမးခြန္းကို အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ဌာနခြဲရွိသည့္ တကၠသိုလ္အလိုက္ ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းကေျပာသည္။ 

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲ ဖြင့္ ထားသည့္ တကၠသိုလ္တိုင္း၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္တို႔မွ ပါေမာကၡမ်ားထုတ္ေသာ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းျဖင့္သာ စစ္ေဆးေနသည္။

ထုိစနစ္ကို စတင္ေျပာင္းလဲ ရန္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမ ႏွစ္သင္တန္းမ်ားအတြက္ အေဝး သင္တကၠသိုလ္ ဌာနခြဲရွိသည့္ တကၠသိုလ္တိုင္းကို တကၠသိုလ္အ လိုက္ ထုတ္သည့္ ေမးခြန္းျဖင့္သာ စာေမးပြဲစစ္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆုိသည္။ 

‘‘အခုက ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသုိလ္နဲ႔ မႏၲေလးအေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေတြက ေမးခြန္းထုတ္ တာကို ေျဖရတယ္။ ေနာင္ႏွစ္မွာ အေဝးသင္ဌာနခြဲေတြက သူ႔တကၠ သိုလ္အလိုက္ ေမးခြန္းထုတ္မွာပါ။ အတန္းအားလံုးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ပထမႏွစ္ တစ္တန္းကိုပဲထုတ္မွာ ပါ’’ ဟု ေဒါက္တာသိန္းဝင္းကေျပာ သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး၌ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုရွိၿပီး ထုိအေဝးသင္တကၠ သိုလ္မ်ား၏ဌာနခြဲအျဖစ္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္ ၃၆ ခု၌ ဖြင့္ထား သည္။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း၊ စာစဥ္လက္ခံျခင္း၊စာေမးပြဲေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ စာေမးပြဲက်င္းပ ျခင္း၊ အေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္း၊ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တို႔ႏွင့္ အေဝးသင္ဌာနခြဲမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

‘‘ပထမႏွစ္ေတြပဲ ဒီႏွစ္ စ ထုတ္ရမယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကိုေတာ့ ဌာနကတိုက္ ႐ိုက္ေျပာတာ မရွိေသးပါဘူး။ ထုတ္ဆိုရင္ေတာ့  ပံုမွန္ Day အ တန္းေတြအတြက္လည္း ကိုယ့္ ေက်ာင္းနဲ႔ကိုယ္ ထုတ္ရတာပဲဆို ေတာ့ သိပ္အခက္အခဲမရွိႏုိင္ပါ ဘူး’’ဟု မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ကထိကဆရာမတစ္ဦးက ဆို သည္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ား အတန္းတင္စာေမးပြဲကို ပညာ သင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည္။ 

အေဝးသင္စာစဥ္မ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တင္သြင္းရၿပီး သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာတင္သြင္းၿပီးမွသာ စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳသည္။ ထို႔ အျပင္ သိပၸံဘာသာရပ္အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ားတြင္ သိပၸံလက္ ေတြ႕သင္တန္းကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ၿပီးမွသာ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။