EITI သုံးပြင့္ဆိုင္ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚမုိးမုိးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

‘‘သယံဇာတက႑က ဘယ္ေလာက္၀င္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ေပ်ာက္သြားတတ္လဲဆုိတာ အစီရင္ခံစာေတြကုိ ၾကည့္ရင္သိတယ္’’

သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (Extractive Industries Transparency Initiative -EITI)သည္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ မွီခုိေနရေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳး မႈေနာက္က်ျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ ပြားျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ ဖ်က္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ထိေရာက္ထင္ရွားေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI အဖြဲ႕၀င္ေလာင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္တြင္ အတည္ျပဳခံရၿပီး EITI လုပ္ငန္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္၊ ပုဂၢလိကကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္ပါ၀င္ေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑၊ သတၱဳက႑ႏွင့္ သစ္ေတာက႑တို႔မွ အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြမ်ား ပါ၀င္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ EITI သုံးပြင့္ဆိုင္ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမုိးမုိးထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာမွာထြက္ရွိၿပီး ေတာ့ ဒုတိယနဲ႔ တတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၈ မွာ ေပါင္း ထြက္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိအ ေျခအေနေတြေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ တာလဲ။

ပထမအႀကိမ္သမၼတဦးသိန္း စိန္လက္ထက္တုန္းက ၂၀၁၆ မတ္လမွာ သူဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ေကာ္ မတီေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။ ဒါ ေပမဲ့လည္း အစုိးရကလည္းဒီလုပ္ ငန္းစဥ္က ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး ေတာ့အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ရယ္၊ အစုိးရရယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြရယ္ အျပင္မွာေတြ႕ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ လည္း အဆင္ေျပတယ္ဆုိၿပီးအစုိး ရကို နားလည္ေအာင္ေျပာျပရင္း နဲ႔ အခ်ိန္ေတြၾကာသြားတယ္ေပါ့။ ရွစ္လေလာက္ေတာ့ ေနာက္က် ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ မတ္လမွာ EITI ဒုတိယအႀကိမ္ကုိျပန္စတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ထုတ္ရတာဆုိ ေတာ့ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာသြားတဲ့အ တြက္ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္မထုတ္ ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၂ ႏွစ္စာကုိ ဒုတိယအ ႀကိမ္နဲ႔တတိယအႀကိမ္ဆုိၿပီးေတာ့ ထုတ္လုိက္တာေပါ့။

အစီရင္ခံစာအတြက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းက အစုိးရနဲ႔ကုမၸဏီ ေတြဘက္ကုိ တြန္းအားေပးခဲ့ရ တာရွိလား။

ရွိတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိလည္း တြန္းအားေပးရတုန္းပဲ ရွိေသး တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေျပာင္းလဲရမွာေတြက EITI အစီ ရင္ခံစာအရဆုိ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ ထြက္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ သြား ၿပီးေတာ့ ျပႆနာတက္လဲဆုိ ေတာ့ အႏၲိမအက်ိဳးခံစားခြင့္ဆုိတာ ေနာက္ကြယ္က အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ကုိ ဘယ္သူေတြကခံစားေနလဲ၊ ဒီကုမၸဏီကုိ ေနာက္ကြယ္ကခ်ဳပ္ ကိုင္အက်ိဳးအျမတ္ရယူေနတာ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္သူေတြအက်ိဳးခံ စားခြင့္ရေနတာလဲဆုိတာ ကြၽန္မ တို႔ဒီေန႔အခ်ိန္ထိကုိ အခ်င္းမ်ားေန ရတုန္းပဲ။

အစီရင္ခံစာအရ ေျပာင္းလဲရမယ့္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ထြက္လာတယ္ ဆုိေတာ့ ဘယ္အခ်က္ေတြကုိအ ေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိလဲ။

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြကုိ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းသင့္ တယ္ေပါ့။ ေျပာင္းသင့္တယ္ဆုိေပ မယ့္လည္း ဥပေဒရွိတဲ့အတြက္ ဒီ ဥပေဒထဲက ဘယ္လုိေျပာင္းလုိ႔ရ မလဲဆုိတာကုိ ဒီလထဲမွာေဆြးေႏြး မယ္။ ဘယ္က႑ေတြကို ဘယ္လုိ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔လုပ္မယ္ဆုိတာ တြန္းအား ေပးမယ္။

EITI အစီရင္ခံစာက က႑ေလး ခုမွာ ဘယ္အပိုင္းကုိ အားမရတာ ေတြရွိလဲ။

ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ေက်ာက္မ်က္ က႑ေပါ့။ သူတို႔က လုိင္စင္ေပး လုိ႔ရွိရင္ သူတို႔မွာေကာ္မတီရွိတယ္ လုိ႔ျငင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ေကာ္မတီရွိ ေပမယ့္လည္း လုိင္စင္ေပးတဲ့လုပ္ ငန္းေတြမွာ တကယ္တမ္းပြင့္လင္း ျမင္သာမႈက အားနည္းတယ္။ လုိင္စင္ေတြေခၚရင္လည္း ဘယ္ လုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္သူလူထုသိေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးေန တယ္။ သတၱဳက႑ဆုိရင္လည္း တူတူပဲ။ ပထမအႀကိမ္အစီရင္ခံ စာမွာကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္။ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚတယ္ ေပါ့။ နီးစပ္ရာလူကုိပဲေပးလုိက္ တယ္။ ဒုုတိယနဲ႔တတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ေပးထားတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရ တယ္။ အဲဒီေတာ့ လုိင္စင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္းပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိသင့္တယ္။ သူတို႔ျငင္း တာကေတာ့ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ ဂ်ီေအာ္ေလာ္ဂ်ီကယ္ေဒတာအရ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီေဒသက ရတနာ နယ္ေျမလုိ႔ သတ္မွတ္တယ္။ ရတ နာနယ္ေျမလုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ ေလာက္တဲ့အဆင့္ပဲရွိတယ္ေပါ့။ သတၱဳမုိင္းဆုိရင္ ပမာဏဘယ္ ေလာက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ေဒတာမရွိဘူးေပါ့။ မရွိတဲ့အတြက္ ဒီေဒသမွာ ဒါရွိတယ္၊ ဒါကုိလုပ္ ခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး လာေလွ်ာက္တဲ့ သူကုိပဲ ေပးခဲ့ရတယ္လုိ႔ ျပန္ေျဖ တယ္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အစီရင္ခံစာေတြမွာ  ကြာဟခ်က္ေတြေကာ ေတြ႕ပါသ လား။

ကြာဟခ်က္ေတြ တိတိပပ ရွိတယ္။ ပထမအႀကိမ္အစီရင္ခံ စာမွာဆုိရင္ စာရင္းဇယားေတြစစ္ ေဆးတဲ့အခါ လြတ္လပ္တဲ့စာရင္း စစ္အဖြဲ႕ကုိ ၂ ႏွစ္စာငွားခဲ့တယ္။ သူတို႔နဲ႔ကြၽန္မတို႔ၾကားမွာလည္း အျငင္းပြားမႈေလးေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ပညာရွင္ပုိင္းမွာအျငင္း ပြားတာ၊ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက ေတာ့ သယံဇာတက၀င္တဲ့၀င္ေငြ အားလုံးရဲ႕ ၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ မွာကြာတယ္။ တ ျခားပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဒါက အသားတင္တြက္ခ်က္လုိ႔ ဒီထက္ ကြာျခားမယ္ဆုိၿပီး ေထာက္ျပတာ ေတြလည္းရွိတယ္။ သယံဇာတ က႑ရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ထိကြာလဲ ဆုိ ၈၇ ဘီလီယံေလာက္ကြာတယ္။ ဒါကအသားတင္တြက္ခ်က္တာ။ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ မွာဆုိရင္ ကြာဟ ခ်က္က ၁၄၁ ဘီလီယံရွိတယ္။

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ဖုိ႔အတြက္ စစ္ ေဆးသူေတြက ေျမျပင္အေျခအ ေနကုိ သြားဖုိ႔မလြယ္ေတာ့ အစီ ရင္ခံစာတင္သြင္းမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွး မႈျဖစ္ေစသလား။

ေျမျပင္ကုိ မစစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အတြက္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈ အေပၚ ေႏွာင့္ေႏွးတာေတာ့မရွိ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ အခ်င္း မ်ားေနတာ အဲဒီျပႆနာပဲ။ ကြၽန္ မတို႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ပါ ၀င္တာအၿမဲေမးခံရတယ္။ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းက ဘာေၾကာင့္ ပါတာလဲေပါ့။ အစုိးရနဲ႔လုပ္ငန္း ရွင္ေတြနဲ႔အတူ ထုိင္ရတယ္ဆုိတာ လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး ေလ။ 

 အခုဆုိလုိ႔ရွိရင္ အစုိးရကေန လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ တရားစြဲတာ မ်ိဳးမေတြ႕ေသးဘူး။ ေျမျပင္မွာ ေတာ့ ကုမၸဏီကေဒသခံေတြကုိ တရားစြဲဆုိတာေတြ၊ ေဒသခံေတြ မွာ အမႈေတြနဲ႔ရင္ဆုိင္ေနရတာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေဒသခံ လူထုေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေျမျပင္ အေျခအေနေတြကုိ ေျပလည္ခ်င္ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကုိ တင္ ဖုိ႔အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားတယ္။ ႀကိဳး စားတိုင္းလည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္က ကြၽန္မတို႔ကုိသူတို႔အလုပ္ ေတြကုိပဲ သယ္လာတယ္ဆုိတာ မ်ိဳး။ သူတို႔သည္ ဒါသည္သယံဇာ တနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ျပႆနာလုိ႔ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ မျမင္ေသးဘူး။

EITI အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဦးပုိင္လီမိတက္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရွိဘူးလု႔ိဆုိထားတာ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လဲ။

ဒါက ပထမအႀကိမ္အစီရင္ခံ စာနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာရမယ္ေပါ့။ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ မွာ ကြၽန္မတုိ႔ဦးပိုင္ လုပ္ငန္းဆီက စာရင္းဇယားေတြ ေတာင္းတယ္။ မေပးခဲ့ဘူး။ မေပး ေပမယ့္ ဦးပိုင္သည္လည္း သယံ ဇာတလုပ္ငန္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ ေနတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ပထမ အႀကိမ္အႀကံျပဳခ်က္စာပုိ႔ခဲ့တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အႀကံ ျပဳခ်က္ေတြကုိေပးရတယ္။ ဘာ ေတြလုပ္ေနၿပီလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စလုပ္မလဲဆုိတာေတြ ဦးပိုင္ကုိ ေမးျမန္းထားတာရွိတယ္။ ဦးပုိင္ သည္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သင့္သလားဆုိတာကို။ ဒါေပ မဲ့ သူတို႔ေတြကအမ်ားပုိင္ျဖစ္ တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ႏုိင္ငံ ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ မဟုတ္ရင္လည္း မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္း သူတု႔ိျပန္မေျဖခဲ့ဘူး။ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္းတဲ့အ တြက္သူတို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ တဲ့ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ဒုတိ ယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာမွာ ျပန္ ေထာက္ျပထားတယ္။

 

အစီရင္ခံစာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ရာမွာ ဦးပုိင္ကပါ၀င္မႈအားနည္း တယ္ဆုိေတာ့ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းမႈမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိႏုိင္သ လား။

ေႏွာင့္ေႏွးတယ္ လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရတယ္။ စာရင္းတိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးတဲ့အဖြဲ႕က Template ေတြလုပ္ၿပီး ကုမၸဏီေတြေ၀တယ္။ အစုိးရဘက္ကုိလည္း ေ၀တယ္။ ဦးပုိင္ကုိလည္း ေ၀တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးပုိင္ဘက္ကလုံး၀ဒီအေျဖေတြ မရခဲ့ဘူး။ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးကုိယ္တိုင္ ၀န္ႀကီးဌာနကေန စာထုတ္ၿပီး ေတာ့ ဒါေတြကုိျဖည့္စြက္ေပးပါ ဆုိၿပီး ညိႇႏႈိင္းမွျဖည့္စြက္ေပးတယ္။ သယံဇာတက႑အေနနဲ႔ သူတို႔ အခြန္ေဆာင္ထားတယ္ေပါ့။ အ ခြန္က ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာဆုိ သိန္း ေပါင္းေထာင့္သုံးရာနဲ႔သုံးသိန္း ေဆာင္ထားတာမ်ိဳးေတြေပါ့။

သယံဇာတက႑ေလးခုမွာ ဦးပိုင္ က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာ ဘယ္ က႑ကအမ်ားဆုံးလဲ။

က႑ေလးခုမွာ ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနတာက ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္မွာေတာ့ သူကလက္ ၀ါးႀကီးအုပ္ထားတာကုိ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေတြ႕ရတယ္။ အစီရင္ခံ စာမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲေရးထား တယ္။

ဦးပုိင္က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရာ မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအားနည္း တယ္ဆုိေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိႏုိင္သလား။

အစီရင္ခံစာမွာ အားနည္း ခ်က္ေတာ့ မရွိဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေျပာရင္ ဒီအခြင့္အေရးကုိ စစ္တပ္က ေကာင္းေကာင္းအသုံး ခ်သင့္တာေပါ့။ ဒါသည္ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကုိအားေပးတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သူတို႔အေပၚ မွာျဖစ္ေနတဲ့ သံသယေတြ၊ မယုံ ၾကည္မႈေတြကုိ ဒီျဖစ္စဥ္ကေန ေျဖ ေဖ်ာက္လုိ႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အမ်ားနည္းတူ အခြန္ေဆာင္ေန ပါတယ္၊ အမ်ားနည္းတူ ဒီလုပ္ ကြက္ေတြရယူေနပါတယ္ဆုိတာ မ်ိဳးေတြကုိ ေျဖရွင္းမယ္ဆုိရင္ သူ တို႔အတြက္ ပုိေကာင္းတာေပါ့။ ဒီ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ မပါဘူး၊ ငါတု႔ိလုပ္ ပုိင္ခြင့္ထဲက လုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔သူတို႔ၾကားမွာ အ မုန္းတရားနဲ႔ သံသယပုိႀကီး႐ုံပဲရွိ တာေပါ့။

EITI အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံ က တင္းျပည့္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အထိ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ဖုိ႔လုိသလား။

တင္းျပည့္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ လည္း ႏွစ္စဥ္ထုတ္ရမွာ။ ဘာလုိ႔ လဲဆုိေတာ့ အစီရင္ခံစာေတြၾကည့္ လုိက္ရင္ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံသည္ သ ယံဇာတအေပၚမွာ မွီခုိတာေတြ႕ရ တယ္။ 

ဒါကဘာကုိအားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေစလဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံ သားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစတယ္။ သယံဇာတအေပၚ မီွခုိတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈေတြ၊ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္မႈေတြကုိ ထည့္မတြက္ေတာ့ဘူး။ သယံဇာ တအေပၚမွာရတဲ့၀င္ေငြကုိ မွီခုိၿပီး ေတာ့ ဒီအေပၚမွာ မမွီခုိဘဲနဲ႔ဘယ္ လုိပုံစံမ်ိဳးေျပာင္းမလဲဆုိတာျပန္ စဥ္းစားသင့္တယ္။

အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ ေတြကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိဖုိ႔ဘယ္ လုိလုပ္ေဆာင္သြားမလဲ။

အမ်ားျပည္သူ သိရွိဖုိ႔အ တြက္ဆုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဒီအစီရင္ခံစာက အရမ္းႀကီးတယ္။ က႑အလုိက္လည္း ေျပာစရာ ေတြရွိတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ MATA အ ေနနဲ႔ဆုိ အစီရင္ခံစာရွစ္ေစာင္ထပ္ ထြက္ဖုိ႔ရွိတယ္။ သီးျခားေငြစာရင္း (Other Account)တို႔၊ ေရနံနဲ႔သ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဆုိရင္ ဘာေတြကုိ အဓိကထားၾကည့္သင့္တယ္ဆုိ တာေတြ ျပည္သူအၿမဲတမ္းသိရွိ ႏုိင္ေအာင္ တစ္လတစ္ေစာင္ ဒါမွ မဟုတ္ ႏွစ္လကုိတစ္ေစာင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထုတ္သြားဖုိ႔ရွိ တယ္။ သယံဇာတက႑က ဘယ္ ေလာက္အေရးႀကီးတယ္၊ ဘယ္ လုိအရာမ်ိဳးေတြကုိ အဓိကထား ေစာင့္ၾကည့္ သင့္တယ္ဆုိတာ ေတြ။

ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာ ျပေပးပါဦး။

ျပည္သူေတြအားလုံး အာ႐ုံ စုိက္ေပးဖုိ႔လိုတယ္။ သယံဇာတ က႑က ဘယ္ေလာက္၀င္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာေပ်ာက္သြားတတ္ လဲဆုိတာ အစီရင္ခံစာေတြကုိ ၾကည့္ရင္သိတယ္။ ဘယ္လုိမ်ိဳး ေတြေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြအေလအ လြင့္ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လုိေနရာမ်ိဳး ေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာေတြကုိ ျပည္ သူေတြက ဒီထက္ပုိစိတ္၀င္စားဖုိ႔ လုိတယ္။ စိတ္၀င္စားဖုိ႔လည္း တြန္းအားေပးခ်င္တယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။