ေငြေၾကးမသမာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မန္းစည္ပင္ ၀န္ထမ္းေျခာက္ဦးကုိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ေက်ာ္ လြန္ကာ မသမာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၀န္ထမ္း ေျခာက္ဦးကုိ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ ခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဇြန္လအတြင္းက မသမာမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အမႈသုံးခု မွ၀န္ထမ္းေျခာက္ဦးကုိ စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ ေဆးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရသုိ႔ တင္ျပကာ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

  ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး၏အမည္ကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ကာ ေငြေၾကး ေတာင္းခံသည့္ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ ထမ္းတစ္ဦး၊ တံတားျပဳလုပ္ေပး မည္ဆုိကာ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့ သည့္ အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္းတစ္ဦး၊ တံခြန္တိုင္အ၀ုိင္းတြင္ ကားမ်ား ကုိ တားဆီးကာေငြေၾကးေတာင္း ခံသည့္ ၀န္ထမ္းေလးဦးကုိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

‘‘ျပည္သူေတြကလည္း ယူနီ ေဖာင္းပါရင္ ေငြေပးလုိက္ခ်င္ၾက တယ္။ ယုံၾကတယ္။ အဲဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ယူနီေဖာင္းနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြလုပ္ ေပးမယ္ဆုိၿပီး ေငြေတာင္းသြား တာေတြရွိေနတယ္’’ ဟု အဆုိပါ စည္ပင္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာရဲလြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ ခဲ့သည့္၀န္ထမ္း ၁၇ ဦးရွိသည္။