တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ရမည္ဟု သမၼတေျပာၾကား

တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ တြင္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ၾက ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ  ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ 


သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ယမန္ေန႔က လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ 

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ တရားစီ ရင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေနၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အဆင့္ ဆင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာသည္။ 

သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ မတ္ လကုန္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ ဝန္ယူၿပီးေနာက္ သံုးလေက်ာ္တြင္ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းခရီးစဥ္အ ျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးႏွင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာသြား ေရာက္ကာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

ေတြ႕ဆံုပြဲ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အဂတိလိုက္ စားမႈပေပ်ာက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး ဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ တရားစီ ရင္ေရးက႑တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ သည္။ 

ယင္းခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၏အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္ကို သိရွိျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ လာ ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။ 

တရားမွ်တသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက႑ျဖစ္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဓိက က်ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အကာအ ကြယ္ေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ၎က မွာၾကားသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတင္း ေပးသူကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ယာဥ္ႏွင့္ အေဆာက္အအံု တို႔မွ ထိုက္သင့္သည့္ အခ်ိဳးကို ခ်ီးျမႇင့္ေငြအျဖစ္ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ 

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္ နင္းေရးသည္ ျပည္သူမ်ားအပါအ ဝင္အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ သာ ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္အခ်ိန္ အခါ အခြင့္ေကာင္းကို လက္ေတြ႕က်က်အသံုးျပဳၾကရန္လိုေၾကာင္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္း သည္။ 

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုး အခ်ိဳးက်က်ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု လည္း ၎ကေျပာသည္။ တရား မွ်တမႈရွိေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းခိုင္ မာေတာင့္တင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ဟု သမၼတကဆို သည္။ 

သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ ရွမ္း ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရဲေအာင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြတို႔ လိုက္ပါခဲ့သည္။ 

More in Politics Section