ANP ေျပာၾကားခ်က္ UPDJC ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ANP ဒုဥကၠ႒ေဒၚေအးႏုစိန္

 ၂၁ ရာစုပင္လုံညီ လာခံအဖြင့္အမွာစကားတြင္ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)ဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားသည္ ၎တို႔သေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ(UPDJC) ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕က ယမန္ေန႔ညေန တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္လုိက္ သည္။

ANP ဒုဥကၠ႒တင္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါ တီအစုအဖြဲ႕ႏွင့္တုိင္ပင္ျခင္းမရွိ ဘဲ သက္ဆုိင္ရာပါတီ၏သေဘာ ထားကုိ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎၏ေျပာၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ သည္။

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီအေန ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရတန္းစီ ဇယားအရ ညီလာခံတြင္အလွည့္ က်မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦး စုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ယမန္ေန႔ကျပဳ လုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာသည္။ ‘‘ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီရဲ႕ ဒုဥကၠ႒က သူတို႔ပါတီရဲ႕ သေဘာထားကုိ ညီလာခံအဖြင့္ အမွာစကားမွာ ေျပာၾကားသြား တာရွိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕ၾကားထဲမွာေရာ၊ အျခားအစုိးရအစုအဖြဲ႕ေရာ၊EAOs ထဲမွာေရာေပါ့။ ဒီဟာက ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာ ထားလားဆုိၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းတာ ေတြရွိေတာ့ကာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အ ေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းလင္းဖုိ႔ လုိတယ္ေလ’’ ဟု ဦးစုိင္းေက်ာ္ ၫြန္႔က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္က်င္းပ သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအ ေ၀းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အလွည့္က် မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ေရြး ေကာက္ပြဲမဲအႏုိင္ရခဲ့သည့္ေနရာ အမ်ားဆုံးကစ၍ အစဥ္လုိက္ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၁ရာစုပင္ လုံပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀း တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအ ႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကလည္းေကာင္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ ယခုတစ္ႀကိမ္ တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

UPDJC အစုအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘ႏုိင္ငံေရးအ ခက္အခဲ၊ လူမႈေရးအခက္အခဲနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့မလုိလားအပ္တဲ့ ပဋိပကၡအေျခအေနေတြကုိ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အတတ္ႏုိင္ဆုံးတင္ျပ တယ္။ ျပည္နယ္အေရးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စု မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔အတြက္ သေဘာထား ႀကီးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဖာ္ျပ ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအးႏုစိန္က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာၾကားခဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြအ ေနနဲ႔ ဘာအခ်က္ကုိသေဘာမက် ဘူးလဲဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လည္း မသိဘူးဗ်’’ ဟု ရခုိင္အမ်ိဳး သားပါတီအေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ထြန္းသစ္စဒီမုိကေရစီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကုိ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈထဲတြင္ ရခုိင္အေရးဟု ေျပာေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမူဆ လင္ျပႆနာသည္ တစ္ခုအပါအ ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာက္ဒီမုိကေရစီအင္ အားႀကီးႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ OIC အဖြဲ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ဖိအားေပး မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာႀကီးတစ္ခုအ ျဖစ္ ဖန္တီးေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒၚ ေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ လူသားအားလုံးအတြက္ ဥပေဒ အရ အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိမႈကုိ အေျခခံရမွာျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတ ကာက ဖိအားေပးအေျဖရွာခုိင္းမႈ ေတြကုိလည္း အေလွ်ာ့မေပးမိဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္’’ ဟု ေဒၚ ေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

ဘဂၤါလီမူဆလင္ျပႆနာ ၏ အစသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီဆုိး ေမြျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပႆနာကုိျပတ္ ျပတ္သားသား မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠ႒က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္း သားမဟုတ္သူမ်ားကုိ ၁၉၈၂ ႏုိင္ ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ႏုိင္ ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား ႏုိင္ငံ သားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေပး ရန္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူကုိ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ သြားလာေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ႏုိင္ ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိသူမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

‘‘ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမွာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္ႏြယ္ဖြားတိုင္းရင္း သားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ မဆုံး႐ႈံးသြားဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဘဂၤါလီအေရးဟာ အ လြန္႐ႈပ္ေထြးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အ တြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားဟာ တစ္သားတည္းရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳး မ်ားရဲ႕အသံကုိ ဂ႐ုုစုိက္နားေထာင္ ဖုိ႔၊ ရခုိင္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအခန္း က႑ကုိ မပစ္ပယ္ဖုိ႔လည္းအေရး ႀကီးပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

More in News Section