ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

n တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားဟာ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို အကာအကြယ္ေပး ျခင္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္၊အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

n ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေန ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလို လားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးကို မထိခိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို မထိခိုက္နိုင္တဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ အျမန္ဆုံး ရခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

n NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြမရွိလို႔ လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဘူး လို႔ ေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိၿပီးျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုေနတာေတြဟာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိဘူး လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

n ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားဟာ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အ ခ်ိန္ၾကာလာရင္ ေဘးပေယာဂ ေတြ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္တာေတြရွိလာ ၿပီး ရရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ထားတာေတြ၊ ခက္ခက္ ခဲခဲတည္ေဆာက္ထားရတဲ့ ရရွိၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အားနည္း  သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္မ်ား၊ ရလဒ္ထြက္လာေအာင္ ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ထာဝစဥ္ေရွး႐ႈၿပီး စိတ္ေစတနာထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

n လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ တစ္ဆက္တည္းေဆာင္ ရြက္သြားၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေဝးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားပါလို႔ အေလးထား တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါ တယ္။

n ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနလို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလို ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမၽွ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို သာ လိုက္နာရင္ ဘာေသနတ္သံမွ ၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ လူကိုသာ ႏိုင္ေအာင္ထိန္းဖို႔၊ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးမေပးဖို႔ လိုပါ မယ္။

n အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၅၂ သန္းေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳတာ မဟုတ္သလို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ လည္း သူတို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ကို ကိုယ္စားျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္ မေတာ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရ တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

n ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ သေဘာထား ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈၿပီး ၂၀၁၅ မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္)ရဲ႕ ဇယား (၂) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဥပေဒ ျပဳစာရင္းမွာ အခ်က္ ၃၄ ခ်က္၊ ဇယား(၅) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားမွာ အခ်က္၂၀ ခ်က္တို႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ထပ္မံျပင္ဆင္လိုတာ ေတြရွိရင္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးလုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္) အခန္း ၁၂၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ ခိုင္ မာတည္တံ့ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

n ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံအျပင္ မည္သည့္စနစ္က်င့္ သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံမွာမဆို တစ္ခုတည္း ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံတကာကက်င့္သုံးေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

n ‘ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္’ဆိုေပမယ့္ ေရြ႕ေအာင္ မတြန္းႏိုင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေနတာေတြဟာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရလဒ္နဲ႔ တိုင္းတာပါ က ‘သုည’ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

n ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ေစေရးအ တြက္ အေလးထားညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားလိုပါတယ္။

 

More in News Section