ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လုပ္ရန္ ကရင္ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဆုိး က်ိဳးမ်ားစြာ ရရိွခဲ့သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိၿပီးမွသာ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကရင္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုသည္။

အဆုိပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု ဆုိးက်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရသည္မ်ားကို သုေတသနျပဳထားသည့္ ‘ေရကာ တာသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေလာ၊ ပ်က္ စီးျခင္းေလာ’ အမည္ရွိ အစီရင္ခံ စာမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


အစီရင္ခံစာကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ျမစ္ ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္ နာခဲ့ရသည့္ သထံု၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ၿမိတ္၊ ထားဝယ္၊ဖာပြန္၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံ ေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ပသိ၊ ေရႊက်င္၊ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းဧရိ ယာရွိ ေဒသခံမ်ား အတင္းေရႊ႕ ေျပာင္းခံရျခင္း၊ ေျမယာပ်က္စီး ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္းတုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္ေဒသတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဟတ္ႀကီး၊ ေသာက္ေရခပ္ (၁)၊ ေဘာကထ၊ ဘီးလင္း၊ ပတ၊ မဲ့က သာ၊ တနသၤာရီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိေနရာ ေဒသခံမ်ားသည္ ေနရပ္ေျပာင္း ေရႊ႕ခံရ ျခင္း၊ ေျမယာဆံုး႐ႈံးျခင္းတုိ႔ ႀကံဳ ေတြ႕ရမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။

‘‘ဆည္ေတြ ေဆာက္တုန္း က မီးေပးမယ္၊ ဘာလုပ္ေပးမယ္ ေျပာတာေတြ ဆည္ေတြေဆာက္ ၿပီးေတာ့ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး။ အခက္အခဲေတြခ်ည္း ရင္ဆုိင္ရ တယ္’’ဟု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္မွ ကိုေစာသာဘိုးကေျပာသည္။

တနသၤာရီေဒသ ထီးခီးတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ ရန္ ယင္းေဒသသို႔ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ကလည္း ေဒသခံမ်ား ၏ ေျမယာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ုိင္ လယ္မူလား ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာ သည္။

‘‘ေရကာတာ ေဆာက္မယ္ ဆုိရင္ ရြာသားေတြရဲ႕ ေျမေတြ၊ လယ္ေတြနဲ႔ စိုက္ခင္းေတြ အပါ အဝင္ ဒီေဒသတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့ ရြာေတြအကုန္လံုး ေရျမဳပ္ကုန္ မယ္။ ရြာသားေတြက အဲဒါကို မလိုခ်င္ဘူး’’ဟု ယင္းေဒသခံကဆုိသည္။

လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၂၆ ခု ရွိ သည့္အနက္ ၁၂ ခုသည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမ တြင္ တည္ရွိၿပီး ေရကာတာ ၅၀ အနက္ ၄၂ ခုသည္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ နယ္ေျမ မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာ ထားသည္။

More in News Section