သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္း ကြယ္လြန္

 နာမည္ေက်ာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦးအုန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ အသက္ (၉၁)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ ေရေဝးသုသာန္၌ သၿဂႋဳဟ္မည္ျဖစ္သည္ ဟု ဦးအုန္း၏ေျမး မခင္သူဇာတင့္ က ေျပာသည္။

‘‘ဒီမနက္ ၈ နာရီေလာက္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ေသာၾကာ ေန႔ သၿဂႋဳဟ္မယ္။ တျခားအစီအ စဥ္ေတြလုပ္ဖို႔ကေတာ့ လူႀကီး ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ရဦးမယ္’’ဟု မခင္ သူဇာတင့္က ေျပာသည္။

ဦးအုန္းသည္ သစ္ေတာ သယံဇာတ ပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း (FREDA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ စသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအ သင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာေျမခ်စ္သူဆုကို ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္သူလည္းျဖစ္သည္။

‘‘ဆရာႀကီးက သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ပယ္ က လူေတြအတြက္သာမက တုိင္း ျပည္အတြက္လည္း အဖိုးထိုက္ တန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ပယ္မွာ မွန္ရာ ကို ေျပာရဲဆိုရဲတဲ့သူ ဆရာႀကီး ဆံုးသြားတာ တုိင္းျပည္အတြက္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ခုပါ’’ဟု ျမန္မာ အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ဥကၠ႒ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

ဦးအုန္းသည္ ၁၉၅၇ မွ ၁၉၈၈ အထိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထင္ရွားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးေနသည့္ ပုပၸားေတာင္ကို စိမ္းလန္းစိုျပည္ ေစရန္ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ ပ်ိဳးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုပၸားေတာင္သည္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကတံုးျဖစ္မည့္အေရးမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။

‘‘ဆရာက သူသစ္ေတာမွာ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတုန္း ပုပၸားေတာင္ကတံုးကို ေသွ်ာင္ထံုးခဲ့ တယ္ဆုိတဲ့ စကားအတိုင္း ပုပၸား ေတာင္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာက အထင္ရွားဆံုးလုပ္ ရပ္တစ္ခုပဲ’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအးက ဆုိသည္။

ဦးအုန္းသည္ ၂၀၀၇ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Minamata Envi-ronmental Award ဆုကို ရရွိခဲ့ ၿပီး ယင္းဆုေၾကးျဖင့္ ရန္ပံုေငြထူ ေထာင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သစ္ ေတာ၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္း သူ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ ကမၻာေျမခ်စ္သူဆု ဟူ၍ ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ေနသည္။

More in News Section