အဖမ္းခံထားရေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးမွသာ ေနထုိင္ရာေနရာအတြက္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု သေဘၤာေကြ႕ရြာသားမ်ားေျပာ

 ေနရာဖယ္ရွားခံရ သည့္ သေဘၤာေကြ႕ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာက စီစဥ္ေပးသည့္ေနရာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘဲ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေခါင္း ေဆာင္ႏွစ္ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးမွသာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္ကို သိႏိုင္မည္ဟု ရြာခံမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းရာသီက  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၂၀  ေက်ာ္အကြာတြင္ တည္ရွိေသာသေဘၤာေကြ႕ရြာ၌ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕က ေနအိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ေနထိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေနအိမ္တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အင္းဒင္ေက်းရြာမွာ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ဖို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မလား၊ ေရွ႕ ဆက္ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ အခု ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ႏိုင္ပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ ဦးကို အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးေစခ်င္ ပါတယ္’’ဟု ရြာခံ ဦးေမာင္၀င္းေခ် က ေျပာသည္။

သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာမွ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ရြာသား ၂၀၀ ေက်ာ္ သည္ လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ပႏၵဴဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ယာယီခိုလႈံေနၿပီး စားေသာက္ေရးအ တြက္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါတီအခ်ဳိ႕က ကူညီေထာက္ပံ့ေနသည္။

More in News Section