တယ္လီေနာက ျပည္နယ္သံုးခုတြင္ 4G ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္ဟုဆို

4G ကြန္ရက္ကို ဩဂုတ္ အတြင္း ျပည္နယ္သံုးခုတြင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္ဟု ဆက္သြယ္ ေရးေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာ ၏  ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာကူမာက ေျပာၾကားသည္။

ခ်င္း၊ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုတြင္ 4G ကြန္ရက္ကို ဩဂုတ္အတြင္း ဖြင့္ လွစ္ေပးမည္ဟု ၎က ကတိျပဳ သည္။


ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုမွာ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္၊  သံေတာင္ႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ရမ္း ၿဗဲ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ဂြတို႔ ျဖစ္သည္။

 လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာ က ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈၂ ခု၌ 4G ကြန္ ရက္ကို လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅၀ သို႔ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမည္ဟု ေအာ္ ပေရတာက ေၾကညာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း၊ တယ္လီေနာႏွင့္အူရီးဒူးတုိ႔ သည္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အျမင့္ဆံုး 3G အထိသာ တည္ ေဆာက္ၿပီး  4G  ကြန္ရက္ကို ၁,၈၀၀ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ရရွိသည့္ ၂၀၁၈ အေစာပိုင္းကစတင္ကာ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မိုင္တဲလ္သည္ ကြန္ရက္စတင္ မိတ္ဆက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 3G ကို မိတ္ဆက္ျခင္းမရွိဘဲ 2G ႏွင့္ 4G ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို တိုင္းတာျပသသည့္ nperf.com ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာေလးခုတြင္ အသစ္ဝင္ေရာက္ လာသည့္ မိုင္တဲလ္က 4G ကြန္ ရက္ကို အမ်ားဆံုးပိုင္ဆုိင္ထား သည္။