ေဒၚလာေစ်းတက္ေသာ္လည္း ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ေစ်းေကာင္းမရ

 ေဒၚလာေစ်းတက္ေသာ္ လည္း ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ေစ်းေကာင္းမရသည့္အျပင္ ေစ်းက်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ စတုတၳပတ္က စတင္ ၍ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁,၃၇၀  ခန္႔မွ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁,၄၀၅ က်ပ္သို႔ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။

‘‘ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ ပို႔ ကုန္ငါးေတြက ႏွစ္တုိင္းေစ်းတက္ တယ္။ ေစ်းမတက္ရင္လည္း ပဲြ စားေတြနဲ႔ ညႇိၿပီး ၅၀ တိုးေပး ဦး၊ ၁၀၀ တိုးေပးဦး မင္းတုိ႔ကိုက္ေနၿပီပဲဆုိၿပီး တုိးေတာင္းလုိ႔ရတယ္။ အခုက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေငြေစ်းတက္တယ္။ ငါးေစ်းက က်တယ္။ ေစ်းကြက္ သေဘာအရ တက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေစ်းမတက္ဘဲ ေစ်းက်တာက အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ပါ’’ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ဆုိသည္။

ငါးလုပ္ငန္းမွ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ က်ဆင္းလာႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရအ ေနျဖင့္ လက္ရွိငါးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

 ေဒၚလာေစ်း တက္ေသာ္ လည္း ငါးေစ်းမတက္သည့္ အ ေၾကာင္းရင္းသည္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔ေနသည့္ ေစ်းကြက္ရပ္ဆုိင္းေနျခင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ မရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္သို႔ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ၀င္ ေရာက္မႈ မ်ားျပားျခင္း၊ မုိးဦး ကာလအေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာ ျပည္အထက္ပိုင္း၌ ေရႀကီးသျဖင့္ ငါးကန္မ်ား ေရျမဳပ္မည္စုိးရိမ္ကာ ကန္ပုိင္ရွင္မ်ားက ကန္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ အတြင္း ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းတြင္ မုိးဦးကာလအ ေစာပုိင္းက ေရႀကီးၿပီးေနာက္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္၌ ယင္းေရမ်ား ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ၍ ငါးကန္မ်ားေရ ျမဳပ္ကာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈခဲ့သည္။

‘‘ျပည္ပ ၀ယ္လက္နည္းၿပီး ျပည္တြင္းက ေရာင္းမယ့္သူေတြ မ်ားေနလုိ႔ ေစ်းေကာင္းမရဘူး ျဖစ္ေနတာပါ။ အၿပိဳင္ေလွ်ာ့ၿပီး ေရာင္းခ်သလုိ ျဖစ္ေနတာပါ’’ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အစာထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအသင္း ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခန္႔ေဇာ္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒၚလာေစ်းတက္မႈေၾကာင့္ အေအးခန္းစက္႐ုံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရသည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းတက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ဆုိ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံး ေမြးျမဴသည့္ ငါးသည္ ငါးျမစ္ခ်င္း ျဖစ္ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေန ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားႏုိင္ငံက ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္က စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ငါးတင္ပို႔မႈ ပိတ္ပင္ထားသည္။