ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ တတိယေနရာလုပြဲကို ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေဆာက္သ္ဂိတ္ေျပာၾကား

ခ႐ိုေအးရွားကို ႐ႈံးၿပီးေနာက္ အဂၤလန္နည္းျပ ဂါ ရတ္ေဆာက္သ္ဂိတ္က ဘယ္လ္ ဂ်ီယံႏွင့္ တတိယေနရာလုပြဲကို မိမိတို႔သည္  ႀကီးမားေသာဂုဏ္ သိကၡာကို ျပသေသာစြမ္းေဆာင္ ရည္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ဟုေျပာ သည္။


စေနေန႔၌ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ တတိယ ေနရလုပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန စဥ္ ေဆာက္သ္ဂိတ္က ‘‘ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ႏွစ္ရက္ရပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကီးမားတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပသမယ့္ စြမ္း ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျပသခ်င္ပါ တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

အကယ္၍ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကို ႏိုင္ပါက ေဆာက္သ္ဂိတ္ကိုင္ တြယ္သည့္ အဂၤလန္သည္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအေကာင္းဆံုး ကမၻာ့ဖလားရလဒ္ကို ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလန္အသင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူမိေသာေၾကာင့္ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံကို အႏိုင္ရေရး အေသအခ်ာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေဆာက္သ္ဂိတ္ က ေျပာသည္။

အသင္း၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကစားပံုသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း မ်ားစြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အေကာင္းဆံုးအ သင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အ ႏိုင္ရေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဟု ေဆာက္သ္ဂိတ္ကေျပာၿပီး အ သင္းအင္အားပိုေတာင့္တင္းလာ ေရး အဓိက ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဆို သည္။          —Ref:Sky Sport