ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တုိက္တြန္းခ်က္အတိုင္း ႀကိဳးစားပါက၂၀၂၀ မတိုင္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးျပတ္ႏိုင္ဟု UPDJC ဒုဥကၠ႒ေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ တိုက္တြန္းခ်က္ အတိုင္း ႀကိဳးစားပါက ၂၀၂၀ မတိုင္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္ တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း က ေျပာသည္။


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္က ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ရလဒ္ရ သည္အထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္ တိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစည္းအ ေ၀း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ၿပီးျပတ္ေစေရးေဆာင္ရြက္ ရန္ တိုက္တြန္းသည့္အေပၚ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ထိုသို႔ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာသလိုေပါ့ေနာ္။ ၂၀၁၉ မတိုင္ခင္ သံုးခါလုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီမို ကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ ေတြ အားလံုးရေအာင္ ႀကိဳးစား မယ္ဆိုရင္ လံုး၀ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ခါ၊ သံုးခါေလာက္ညီလာခံလုပ္ၿပီးလို႔ ဒီအေျခခံမူ ေတြအားလံုးရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၂၀ မတိုင္ခင္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ၊ ၿပီးေတာ့ တကယ္ လုပ္ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏုိင္စရာမရွိပါ ဘူး’’ဟု ၎က မီဒီယာမ်ားအားရွင္းျပသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၈ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္မတိုင္မီ ညီလာခံ သံုးႀကိမ္အ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရး ႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒ ရယ္စနစ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား အၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္၌ က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဖြင့္ပြဲ မိန္႔ ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆို ပါ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ အတူ သႏၷိ႒ာန္ခ်ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္က ၂၁ ရာစုပင္လံုပထမအႀကိမ္ကတည္း က ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ အေျခခံမူ မ်ားအားလံုးတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ NCA မထိုးရေသး သည့္ အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ေသာ ညီ ၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကလည္း အေျခခံမူမ်ား တင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

‘‘အခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသား အမ်ားႀကီးရွိ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ေတာ့ အေျခခံမူအေနနဲ႔ အားလံုး ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဒါေတြကို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာတူ ေပးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွၾကန္႔ ၾကာစရာအေၾကာင္းကို မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာ သည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အ ေျခခံမူမ်ားသည္ NCA မထိုးရ ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ားလိုလားသည့္ အခ်က္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုကို သတ္မွတ္ ခ်ိန္အတိုင္း က်င္းပရန္ ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါက ညီလာခံ ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုအစည္းအေ၀းကို ယခုႏွစ္မ ကုန္မီ ထပ္မံက်င္းပရမည္ဟု NCA လက္မွတ္ထိုး ပအို၀္းအဖြဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗိုလ္ မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

‘‘ဒီညီလာခံက လမ္းဖြင့္တဲ့ သေဘာပဲ။ အျဖစ္သေဘာ သ ေဘာထားတဲ့လူလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့မဟုတ္ ဘူး။ ဒီညီလာခံၿပီးရင္ ေနာက္ညီ လာခံကို ဦးတည္ရမယ္။ ေနာက္ ညီလာခံၿပီးရင္ ၂၀၁၉ အတြက္ ႏွစ္ ႀကိမ္ဦးတည္ရမယ္။ အဲဒီဦးတည္ ခ်က္ျပည့္လို႔ရွိရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ တာေရာ၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရာ အားလံုးအဆင္ေျပသြားမယ္ ေပါ့’’ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုရလဒ္ျဖစ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈႏုိင္ငံေရးသ ေဘာတူညီခ်က္ကို တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ အားလံုးက အျမင္တူ လက္ခံပါက ၂၀၂၀ မတိုင္မီဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာ ေမြ႕မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး ေဆာင္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယခုက်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္း အေ၀းမတိုင္မီ NCA အရ ေဆာင္ ရြက္သည့္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္က်င္း ပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ ညီလာ ခံသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ရရွိ ထားသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလား သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကိုမူ ယခု ညီလာခံၿပီးမွ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း မည္ ျဖစ္သည္။

More in Politics Section