၂၁ ရာစုပင္လံု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႔ NCA မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သေဘာထားတင္ျပ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အစည္း အေ၀းသို႔ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ သေဘာထားတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ABSDF ဒုဥကၠ႒ဦးမ်ဳိး၀င္းကေျပာသည္။


အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ တင္သြင္း ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားဟူ သည့္ က႑အလိုက္ တင္ျပထားသည့္အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ညီလာခံတတိယေန႔ျဖစ္သည့္ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ NCA မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ကိုးဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ႏွင့္ နာဂအမ်ဳိးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒုတိယေန႔၌ ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးရေသး သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ္လည္း တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အ စည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ အႀကံျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး၀င္း က ေျပာသည္။

‘‘အားလံုးရဲ႕ သေဘာထားကို စုၿပီးေတာ့မွ မနက္ျဖန္က႑အ လိုက္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက တင္ျပ မွာ။ လာတက္ျခင္း၊ မတက္ျခင္း ဆိုတာ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တံခါးဖြင့္ထားတယ္။ ႀကိဳဆိုတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီကလည္း လာ တယ္။ ၿပီးရင္ နာဂအေနနဲ႔လည္း လာတက္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အစည္း အေ၀းမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားတိုး တက္ေရးပါတီလည္း သူတို႔ပါတီ ရဲ႕ သေဘာထားတင္ျပတာရွိပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအ စည္းအေ၀းသို႔ NCA မထိုးရေသး သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုးဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း သို႔ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕တက္ေရာက္သည္ကိုမူ မ ေတြ႕ရေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ ထိုး ပအို၀္းအဖြဲ႕ (PNLO) ဒုဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပမည့္ က႑အ လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မူ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕ မ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးအ ႀကံျပဳခြင့္မရွိေပ။ အစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအ ေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ သက္ ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ စုေပါင္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA) ၊ ကခ်င္ အဖြဲ႕ (KIA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) ၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕ (MNDAA) ႏွင့္ ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဖြင့္ ပြဲေန႔တြင္ တက္ေရာက္ေသာ္လည္း အစုအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း မ်ားသို႔ တက္ေရာက္မည့္ အေျခ အေနမရွိဘဲ ညီလာခံမၿပီးဆံုးမီ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္။

ယင္း ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႕ဆံုၿပီး ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

More in Politics Section