တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း သီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္စက္မႈလယ္ယာတြင္ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ပရိတ္တရားနာယူ

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စပါးခင္းမ်ားစြာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနၿပီး အညာေဒသတြင္ မိုးေခါင္၍ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးေနခ်ိန္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စံျပ စက္မႈလယ္ယာစိုက္ခင္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း သီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားပြဲက်င္းပခဲ့သည္။အဆုိပါတရားပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္တစ္၀န္း သီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ဖူလံုေရးသာမက ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါေစရန္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေမတၱာဘာ၀နာကို ေလးနက္စြာခံယူအပ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ေအာ္တိုဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈ ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ကာလရွည္တာ၀န္ယူ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။ ဘုရင့္ေနာင္၊ မရမ္းကုန္းႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းအိတ္ခ်ိန္းသံုးခုကိုသာ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအိတ္ခ်ိန္းသံုးခုမွ လုိင္းေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
လား႐ိႈးတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ျပန္႐ုပ္သိမ္း
လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကို ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ ေမ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လား႐ႈိးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿမိဳ႕အေျခအေနသာ ပံုမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲထပ္မံျပဳလုပ္
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္ကို ၀င္ခြင့္လက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္မ်ား ၀င္ခြင့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္က တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ ၃၆၀ အစား ယခုႏွစ္တြင္ ရမွတ္ ၃၈၀ အထက္ ရရွိသူမ်ား ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ယခင္ႏွစ္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား၀င္ခြင့္လက္ခံမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။
မေလးရွားသို႔ လုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ျပန္ျပဳ
မေလးရွားႏုိင္ငံအတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္အသတ္ခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရက ဇြန္ ၁၃ ရက္မွစ၍ မေလးရွားသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေစလႊတ္မႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္လခြဲအၾကာ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ စတင္ပို႔
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ဇြန္ လတြင္ စတင္သြယ္တန္းခဲ့ေသာ ၇၉၃ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ အဆိုပါပိုက္လုိင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ျဖတ္သန္းသြယ္တန္းခဲ့ေသာ ၇၉၃ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားသည့္ အဆိုပါပိုက္လိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္းသြယ္တန္းထားၿပီး ျမန္မာျပည္ေျမပံုအား ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္။ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ ကိုရီးယား၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔မွ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခု အက်ဳိးတူ လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ မေျပလည္ေသးေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႕စတင္ပို႔ေနေသာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွ  သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီ တာ ၁၂ ဘီလီယံေက်ာ္ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္အတူ သြယ္တန္းထားေသာ ေရႊေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းမွာ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးဖြယ္ရွိသည္။
ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရလႊမ္းၿပီး လယ္ဧက သိန္းႏွင့္ခ်ီနစ္ျမဳပ္
ဇူလုိုင္ ၂၀ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေနၿပီး ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိးရြားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေဒးဒရဲႏွင့္သာေပါင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လယ္ဧက သိန္း ႏွင့္ခ်ီ၍ ေရနစ္ျမဳပ္ေနၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕တြင္လည္း လယ္ေျမမ်ားစြာ ေရလႊမ္းမိုးေနသည္။ အလယ္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးေကာင္းေနကာ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ျမ၀တီ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားပါ ေရျမဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရသည္။ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလ အားေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ မုိးေကာင္းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုး/ဇလဌာနႏွင့္ မုိးေလ၀သပညာရွင္မ်ားက ခန္႔ မွန္းထားသည္။