အုိဘားမား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဇနီးတို႔က ဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သုိ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ ၁၈ ဦး လာေရာက္ရာတြင္ အုိဘားမားက ေနာက္ဆံုးမွ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔သာ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ အုိဘားမားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုိဘားမား ျပန္ေရာက္လာ ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တံု႔ေႏွးရပ္ဆုိင္းေနျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းက ေထာက္ျပ ေဝဖန္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တည္ခင္းေသာ ညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

More in News Section