ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ဘန္ကီမြန္းတုိက္တြန္း

လူနည္းစုအခြင့္အေရး အသိအမွတ္ျပဳသည္ဆိုကာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုပင္ သံုးႏႈန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရထိပ္ တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုတိုက္တြန္းေနေၾကာင္း ေနျပည္ ေတာ္ေရာက္ ကုလသမဂၢအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီ မြန္းကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ (ဘန္ ကီမြန္းက ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္း သည္) ျပႆနာအတြက္၎၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူထု၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားသင့္ ေၾကာင္းလည္းေျပာသည္။

‘‘အစိုးရက သူတုိ႔ေတြကုိ ဘဂၤါလီလုိ႔ သံုးႏႈန္းေနတာ ကြၽန္ ေတာ္သိပါတယ္။ ရခုိင္က လူ ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ကို ႐ုိဟင္ဂ်ာ လို႔ေခၚၾကတယ္။ လူနည္းစု အခြင့္ အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ အေျခခံၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ႐ုိဟင္ဂ်ာ အျဖစ္ သံုးႏႈန္းထားပါတယ္။ ဒီကိစၥက ေနာက္ထပ္ဘယ္လုိထပ္ေဆာင္းျပႆနာမ်ိဳးကိုမွ မဖန္တီးဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါက လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုလို႔ ကြၽန္ေတာ္မထင္ပါဘူး’’ဟု ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ ေနေသာ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ ျဖစ္သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ၁၂ ရက္ ညပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ မစၥတာဘန္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘တစ္ေန႔တည္းမွာပဲ ဒုသမၼ တအပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရ အဆင့္ျမင့္အရာရိွေတြနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္ေတြ႕ဆံုထားၿပီးပါၿပီ။ မနက္ ျဖန္မနက္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃) မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုပါမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာ ပါမယ္’’ဟု မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္  အတြက္ အေရးပါမည့္ အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကုလအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္က ေထာက္ျပသည္။  ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံအေပါင္းကုလသမဂၢထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပြဲတြင္လည္း ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခါမွာ အေရးႀကီးတဲ့ စံႏႈန္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈေတြကို ရင္ဆုိင္ရမွာပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈကုိ ထည့္တြက္ႏုိင္ ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႐ုိဟင္ ဂ်ာ(ဘဂၤါလီ)အေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး စိုးရိမ္ရေသာ အေရးကိစၥတစ္ခု၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ကီမြန္းက အ ေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရိွေနသည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူထု၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္း ၎က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

‘‘တစ္စံု တစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရိွသလားဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔မွတ္ေက်ာက္ေတြ အစိုးရမွာရိွရမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အခြင့္အေရးရိွတဲ့ ဘယ္သူ႔ကိုမဆုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေပးရမွာပါ။ ဘယ္လုိခဲြျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးမွ မရိွဘဲ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးကို တန္းတူညီမွ် ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈေပးသင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရန္မွတ္ ေက်ာက္မ်ားခ်မွတ္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မွတ္ေက်ာက္သတ္မွတ္ရာ တြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မႈရိွရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

‘‘အဲဒါက ျမန္မာအစိုးရကုိ ကြၽန္ေတာ္စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ရမယ့္ အမွာစကား တစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ပဲ မနက္ျဖန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ အဲဒီအခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္အေလးေပးခ်င္တာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္ ၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အသြင္အကူးအေျပာင္းဆီသို႔ သြားေန၍ အသိအမွတ္ျပဳစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ေက်ာ္လႊားစရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္းရိွေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေယဘူယ်အေနျဖင့္ ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသုိ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ တုိးတက္မႈ ရိွေနၿပီး ျမန္ဆန္သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလည္း ရရိွေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။  ဘန္ကီမြန္းသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ ရိွသည္။

More in News Section