ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္သယ္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူကို ေရနံေခ်ာင္းတြင္ ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ႀကိဳ

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူစာအုပ္အား ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ အထက(၁)ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု - NLD

ေနျပည္ေတာ္မွ နတ္ေမာက္သို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါဠိလက္ေရးမူစာအုပ္ ႀကိဳဆိုပဲြကုိ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ညေနတြင္ ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက ဦးေဆာင္ၿပီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

““စာအုပ္ျပန္ရလို႔လည္း တစ္ၿမိဳ႕လံုးက ေပ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ အခမ္းအနားေတြ၊ အတီးအမႈတ္ေတြနဲ႔ကုိ ႀကိဳဆိုၾကတာ။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးပဲ”” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါဠိလက္ေရးမူစာအုပ္ ရရိွေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသာခ်ိဳကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ေရးမူစာအုပ္ ေရနံေခ်ာင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု ေျပာထားေသာေၾကာင့္ စာအုပ္ရရိွေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕မွ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ယူေဆာင္္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ အဆိုပါစာအုပ္ေပးအပ္ပဲြသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ အ.ထ.က(၁) ေရနံေခ်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရိွလာေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ ေရနံေခ်ာင္း အမွတ္ (၁)အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား အျမတ္တႏုိးဂုဏ္ယူစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ပါဠိစာအုပ္ကို ေရနံေခ်ာင္း အမွတ္(၁) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးထံမွ ေတာင္းယူသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ေတာင္းယူသြားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းဇာတိျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကမွ ေရနံေခ်ာင္းအမွတ္ (၁) အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ျပန္ထားရိွရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိထားေသာ အသံဖုိင္တစ္ခုကို ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားထံ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္က ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

More in News Section