မမ္မိုရီစတစ္အရြယ္ Intel ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျပည္တြင္း၌ စတင္ေရာင္းခ်မည္

 ေမာ္နီတာတစ္လံုးရွိ႐ံုျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုကဲ့သို႔ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Memory Stick အရြယ္သာရွိသည့္ ေဈးသက္သာေသာ ကြန္ပ်ဴတာအေသးစား Compute Stick မ်ားကို ၂၀၁၅ အတြင္း၌ Intel က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒါက အရင္က သံုးေနက် CPU ပံုးႀကီးေတြေနရာမွာ အစားထိုးေပးမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးပဲ။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးသံုးဖို႔အတြက္ ပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီးတပ္ေနစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ အလြယ္တကူလည္း သယ္သြားႏုိင္ပါမယ္’’ဟု Intel ၏ ထုတ္ကုန္အေရာင္းပိုင္းဆိုင္ရာဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Ms. Chantana Suwannawong က ဆုိသည္။

Intel မွ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္ ကြန္ပ်ဴတာအေသးစား Compute Stick မ်ားသည္ HDMI အေပါက္ပါေသာ ေမာ္နီတာ၊ တီဗီ (သို႔မဟုတ္) နည္းပညာထုတ္ကုန္အားလံုးျဖင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Bluetooth၊ Wifi စသည့္ စနစ္မ်ားအျပင္ USB အေပါက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Keyboard Mouse မ်ားႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္သကဲ့သို႔ external hard disk မ်ားျဖင့္ လည္းတြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Compute Stick မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးတြင္ပါဝင္ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး Window OS ႏွင့္ Linux OS ဟူ၍ ဗားရွင္းႏွစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Intel အေနျဖင့္ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဈးသက္သာ စြာျဖင့္ အသံုးျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ တန္ဖိုးနည္းထုတ္ကုန္တစ္ခု အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Top News