ဖုန္းေျပာခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမ္ပီတီ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္မည္

အမ္ပီတီအေနျဖင့္ ဖုန္းေျပာခမ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘MPT က လက္ရွိေပးေနတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ့္ဟာကို ေျပာသြားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဘာေတြ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေပးသြားမယ္ဆိုတာကေတာ့ အဲဒီေန႔က်ရင္ တရား၀င္သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီးပြားေရးဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေစာထူးသာက ေျပာသည္။

အမ္ပီတီက ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ဖုန္းေျပာခမ်ား၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳခမ်ားႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္၀ယ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းျဖင့္ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္ၿပီး အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ  ေစ်းႏႈန္းအတိအက်ကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဖုန္း ေျပာခ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏွင့္ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုက ဖုန္း ေျပာခ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၁၄ သန္း ၀န္းက်င္အထိ ေရာင္းခ်ေပးထားၿပီး အဆိုပါအေရအတြက္မွာ ျပည္တြင္း၌ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူအားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Top News