ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစံသာေအာင္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ၃၄,၅၀၀။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ့္အက်ိဳးေအာင္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားၿပီး ပညာတတ္သူ ၿမိဳ႕တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီ၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြႏွင့္ ပါတီသို႔လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ ရပ္တည္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၈၈ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၿမိဳ(ေခၚ) ခမီ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕၌ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကာ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕တိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိဖို႔ ျပင္ဆင္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးကို လိုလားတယ္။ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမလံုၿခံဳတဲ့ဘ၀ကိို ခံစားလာရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ တိုက္တြန္းသြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ဒါက အစိုးရနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္။  ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပး သင့္သလဲ။
ပါတီက ကိုယ့္အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေနတယ္ေလ။ မူလတန္းေက်ာင္းမဖြင့္ႏိုင္တဲ့ ရြာေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဖြင့္ႏိုင္ ေအာင္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေပးမယ္။ ေဒသအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
လက္ရွိသမၼတကိုပဲ ေရြးခ်င္တယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၇၅) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - High School (Final)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၇၆ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီအတြင္း ေရးမွဴး၊ ၁၉၈၈ တြင္ ၿမိဳ(ေခၚ) ခမီအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ပါတီ တည္ေထာင္ၿပီး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္မဲဆဆႏၵနယ္(၂)၌အႏိုင္ရခဲ့သည္။၁၉၉၃ မွစတင္ေသာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ (၂၀၂)၊ စာတိုက္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ၀၉-၄၂၁၇၃၄၅၀၈။