တအာင္န္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးအိုက္မုန္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - သံုးေသာင္းခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈး၊ နမ့္ဆန္၊ မန္တံု၊ မူဆယ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- တအာင္န္းအမ်ိဳးသားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပတိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာရည္ျမင့္မားေရး၊ ေဒသ အတြင္း မူးယစ္ကင္းစင္ပေပ်ာက္ႏိုင္ေရး။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြသည့္ ပါတီ၀င္၊ ပညာအရည္အခ်င္း အသင့္အတင့္ရွိ တိုင္းရင္းသား။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီ၀င္မ်ားအား ေကာက္ခံျခင္းမရွိ။ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ တြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္သည္။ ၂၀၁၀ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။


ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးခ်စ္ေအာင္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒက ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ ပုဒ္မ ေတြကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုပါတီက အစီရင္ခံတင္ျပထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆက္ၿပီးမေဆြးေႏြးျဖစ္ဘူး။ ပါတီကလည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳး စားသြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို အားေပးတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြကို ညႇိႏႈိင္းသြားတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေထာက္ခံ တယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး ေျပလည္မႈကို ေထာက္ခံ သြားမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထား သလား။
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမယ္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို ပိုမိုအသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကို တိုးခ်ဲ႕ရမယ္။ စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီး ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကို ျပည္တြင္းအင္အားတိုးလာေစဖို႔ ျပန္လည္ေခၚယူသြားရမယ္။

ျပည္သူေတြက တအာင္န္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တအာင္န္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီက ေဒသခံေတြ ျဖစ္ပ်က္ေန တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ေလ့လာထားလို႔ သိရွိထားတာကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးသြားမယ္။ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါတီက ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ ေထာက္ခံေစခ်င္ပါ တယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတကို တကယ္ပဲ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္မယ့္ သူ၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ မယ့္သူ၊ ကမၻာ့အဆင့္မီတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္ခ်င္ တယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၆၈) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - အလယ္တန္းအဆင့္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ပါတီေခါင္းေဆာင္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၆၂ တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးလုပ္ကိုင္ခဲ့။ ထုိ႔ေနာက္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္၏ တတိယ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္။ ၁၉၉၇ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္အပစ္ရပ္ခဲ့။ ၂၀၀၅ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည္။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ (က/၁၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ မဂၤလာရပ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)။