ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးျမသန္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - သံုးေသာင္းခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္းတယ၊ ေနာင္ခ်ိဳ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ငါးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သံုးဦးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၀ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးရရွိရန္၊ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးသည္ တုိင္းရင္းသားတုိင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတုိင္းအတြက္ျဖစ္ရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈရွိရန္၊ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ်ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚထြန္းလာရန္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုအားလံုးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္း ျပေသာဆႏၵရွိၿပီး အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ထိုက္သင့္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ထိုက္သင့္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိကာ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ပါတီဝင္သက္တမ္း ေျခာက္လထက္မနည္း ရွိရမည္။ ထိုက္သင့္သည့္ စီးပြားေရးရွိရမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီဝင္မ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၂ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။


ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာ္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခဲ့ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိတာထက္ကို အလံုးစံုျပင္ဆင္ဖို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ပဲ စဥ္း စားပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ တုိင္းျပည္အတြက္ မလိုလားအပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ထားၿပီးသားပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားေဒသျဖစ္တဲ့ အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိတဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ဆုိးက်ိဳးအေၾကာင္းတရား ေတြကို ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ လာရင္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေတြအားလံုး ညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ နဲ႔ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြ လိုအပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အားနဲ႔အင္နဲ႔ ပါဝင္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထား ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တဖို႔ဆုိတာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ မူတည္လို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အဓိကထားႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ျပည္သူလူထုဘဝ တုိးတက္လာမယ္။

ျပည္သူေတြက ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာ ေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာ၊ ေတာင္ႀကီးဆိုတာ ဓႏုလူ မ်ိဳးက လူဦးေရအားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုစည္းေနထိုင္ၾကလို႔ ဓႏု ေဒသလို႔ ေခၚရမွာျဖစ္တယ္။ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ ေဒသရခဲ့တာရွိတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိတဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာပါ တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအရ ဓႏုလူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ နယ္ေျမေဒသခံပါတီကသာ အာဏာရသင့္တယ္လုိ႔ ခံယူ ထားတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆုိေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို လုိ လားတာနဲ႔အမွ် ဓႏုလူမ်ိဳးေတြက တုိင္းရင္းသားတစ္ခုအေနနဲ႔ အမိျမန္မာ ႏုိင္ငံထဲက လံုးဝခြဲထြက္ျခင္းမျပဳဘဲနဲ႔ အတူတူေနထုိင္ၾကမယ္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ေဒသကို အေျခခံဖြဲ႕ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီကပဲ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္တဲ့အခါ ဒီအိမ္မွာရွိတဲ့သူေတြ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိတဲ့အတြက္ ဓႏုတုိင္းရင္းသားအားလံုးဟာ ဓႏုပါတီ ကို ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးေတာ့ မဲထည့္ၾကဖို႔ လိုတာျဖစ္တယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ အမွန္တကယ္စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ ထားတယ္။

ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး (၁)

ဦးေက်ာ္ေဇာ္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္- (၆၀)ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း - ရန္ကုန္ ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မွ ၁၉၈၂ တြင္ ဘူမိေဗဒအထူးျပဳဘာသာျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ကုန္သည္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ႏုိင္ငံ ေရးေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့။

စံျပပုဂၢိဳလ္- မရွိ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ရွမ္းရပ္ကြက္၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၊ ဖုန္း- ၀၉-၈၃၅၇၀၇၁။