ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက မဲစာရင္းအမွတ္မ်ားႏွင့္ မဲ႐ုံအမွတ္မ်ားစာရင္းေကာက္ယူေန

 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ ေပးရမည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ ကိုသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက မဲစာ ရင္းအမွတ္မ်ား၊ သြားေရာက္မဲ ေပးရမည့္ မဲ႐ုံအမွတ္မ်ားကို ေကာက္ယူေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံ့၀န္ ထမ္းအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဲစာရင္းနံ ပါတ္ေတြ၊ မဲ႐ုံနံပါတ္ေတြ လာ ေကာက္သြားတယ္။ မဲေပးၿပီးရင္ လည္း သူတို႔ကို သတင္းပို႔ရမယ္ လို႔ ေျပာတယ္’’ဟု မေကြးတိုင္းေဒ သႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ခံစက္႐ုံတစ္႐ုံ မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီး ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္လည္း အ လားတူေကာက္ယူမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕က ေျပာ သည္။

‘‘ဒီလုိေတြေကာက္ေနတာဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လားလို႔ သံသယျဖစ္စရာျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုေၾကာင့္ေကာက္တယ္ဆိုတာကို မေျပာဘူး။ သူတို႔ လာေမး ေတာ့လည္း ေျပာရတာပဲ’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အလားတူျပန္ၾကားေရး၀န္ ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစု၀င္ မ်ား၏ မဲစာရင္းနံပါတ္ႏွင့္ မဲ႐ုံ တည္ေနရာကို စာရင္းျပဳစုကာ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္အေရာက္ ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ယခုလ ၂၀ ရက္က ၫႊန္ၾကားစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘၀န္ထမ္းအားလံုးမဲစာရင္းပါ၊ မပါသိႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ မဲေပးမယ့္ မဲ႐ုံကို ပို႔ႀကိဳစီစဥ္ေပး ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲ႐ုံကို ပို႔ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းသြားေန ရင္ အဆင္မေျပတာေတြရွိႏိုင္ပါ တယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဆိုင္ကယ္မရွိရင္ ဘယ္လိုသြားေပးမလဲ။ ကယ္ရီနဲ႔ ဆိုရင္ ေငြေပးရမယ္။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲလုပ္ပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ျပန္ ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွင္းလင္း ထားသည္။

၀န္ထမ္းအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေနျပည္္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအ တြင္းရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ယင္းေဒသမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္မဲဆြယ္ျခင္းမျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တားျမစ္ခဲ့သည္။

 

More in Politics Section

Top News