ကိုးကန္႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးထြန္းႏိုင္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ႏွစ္ေသာင္းခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ လား႐ိႈး၊ ကြမ္းလံု၊ သိန္းနီ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦး။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ား လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာေရး။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ပညာအရည္အခ်င္း အထက္တန္းအဆင့္ရွိ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ား၊ လက္ရွိကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ဗဟိုေကာင္စီ၀င္ ၁၉ ဦးက မတည္ထည့္၀င္သည္။ ပါတီ၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ကူညီျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၈၉ တြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။


ပါတီဒုဥကၠ႒ ဦးရန္က်င္ကန္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ပါတီက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို အေျခခံထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းထား တာပါ။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန လုပ္ေဆာင္ ရမွာပါ။ ပါတီအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ မူ၀ါဒမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပါတီအေနနဲ႔ ၁၉၉၃ တုန္းက အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခဲ့ရင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာနဲ႔လုပ္ ေဆာင္ရမွာျဖစ္လို႔ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ရည္ရြယ္ထားတာမရွိပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္တယ္၊ မေရာက္ဘူးဆိုတာထက္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွာလုပ္ေဆာင္လုိ႔ရတဲ့ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ရာက႑ကေန တတ္စြမ္းသေလာက္ ပါ၀င္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ဘယ္လုိကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားပါသလဲ။
ေဒသခံျပည္သူေတြက တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကလို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံရမယ္။ ကုန္သြယ္ေရး က ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းအဆင့္ပဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသးတာေၾကာင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ခိိုင္မာေသခ်ာတဲ့ ေပၚလစီေတြ ခ် မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္က အကူအညီေပးခ်င္တယ္။

ျပည္သူေတြက ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီၫြတ္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီက ေဒသမွာရွိတဲ့ လူနည္းစုရဲဲ႕ အက်ိဳးကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတာရယ္၊ ၂၀၁၀ အလြန္မွာပါတီက လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ေဒသအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကိုသံုးသပ္ၿပီး ေဒသခံေတြက ပါတီကို မဲေပးသင့္၊ မေပးသင့္ဆိုတာကို စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ႏိိုင္ငံေတာ္သမၼတဆိုတာ ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ပဲ။ သမၼတအတြက္ ဘယ္ လို အရည္အခ်င္းေတြရွိရမယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားၿပီးသားပါ။ ႏိုင္ငံ တကာအ၀န္းအ၀ိုင္းအထိ ထိုးေဖာက္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားတဲ့သူ၊ ျပည္သူကိုေလးစားတဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ။

ဒုဥကၠ႒ဦးရန္က်င္ကန္ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၅၇) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္ရွိလာသည္။

စံျပပုဂၢိဳလ္- လူသားအက်ိိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသူ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ - အမွတ္ (ဌ/၁၉/၇၆၄)၊ဟူးမြန္လမ္း၊  မန္ဆူရွမ္း ေက်ာင္းေနာက္၊ နယ္ေျမ(၁၉)၊ (၁၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၊ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)။