မဲတံဆိပ္တံုး အသံုးျပဳရာတြင္ မင္ယိုစိမ့္လွ်င္လည္း ပယ္မဲမျဖစ္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားေျပာ

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရထားေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္အရ မဲမည္သို႔ေပးရမည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က မဲေပးသူပညာေပးျပသေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုးေဇယ်ာထြန္း/႐ိုက္တာ)

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးရာ တြင္ အမွန္ျခစ္ မဲတံဆိပ္တံုး ႏွိပ္ရာ၌ မဲလက္မွတ္တြင္ မင္ ယိုစိမ့္မႈရွိသြားလွ်င္လည္း ပယ္မဲ မျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ေဒါက္ တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘တံဆိပ္တံုးေတြက ယူအီးစီ က ထုတ္ေပးထားတာေတြျဖစ္ တယ္။ အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ တစ္ခါ ပဲထုလုိ႔ မင္ယိုစိမ့္မႈျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပယ္မဲမျဖစ္ပါဘူး။ ႏွစ္ခါထပ္ထု တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ဖုိ႔လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲ႐ံုေတြကိုလည္း အ ေၾကာင္းၾကားထားတယ္။ မဲမေပး ခင္ တျခားစာရြက္တစ္ခုမွာ ခုနစ္ ခါ၊ ရွစ္ခါေလာက္ တံဆိပ္တံုးကို အစမ္းထုထားခုိင္းတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ရင္ မင္ယိုစိမ့္မႈမရိွေတာ့တာ ကို ေတြ႕ရတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္က ေျပာသည္။ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္မွ စတင္ကာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ရယူမႈ မ်ားတြင္ UEC တံဆိပ္တံုးမ်ား အသံုးျပဳရာ၌ မင္ယိုစိမ့္မႈမ်ားရွိခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္၊ ပါတီကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယင္းတင္ျပမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေခတၱရာ ခန္းမတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေဒါက္ တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲေပးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ တံဆိပ္တုံးသည္ မင္ယုိစိမ့္မႈမရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ ဆႏၵမဲေပး ေနစဥ္ မင္ယုိစိမ့္ခဲ့ပါက ပယ္မဲမ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ဦး ၀င္းၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘မင္ယိုစိမ့္တာကေတာ့ မ ျဖစ္သေလာက္ပါပဲ။ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိ ရင္လည္း ႏွစ္ႀကိမ္ မႏွိပ္မိဖုိ႔ဘဲလုိတာ။ ႏွစ္ႀကိမ္မႏွိပ္ရင္ မင္ယို လည္း ပယ္မဲမျဖစ္ဘူး’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္မွ စတင္၍ ႀကိဳတင္မဲရယူမႈမ်ား တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္/ေက်း ေကာ္ မရွင္မ်ားက အမွန္ျခစ္ မဲေပးျခင္းသာသိရွိၿပီး တံဆိပ္တံုးျဖင့္ မဲေပးရမည္ကို မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအထိ သိရွိနားလည္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မကိုယ္တုိင္ကို ေတြ႕ခဲ့ တာ။ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲက ကို အမွန္ျခစ္ရမယ္ဆုိၿပီးလုပ္တာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး မသိတာဟာ အားနည္းခ်က္ပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြအထိ သိေအာင္ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကပါ’’ ဟု ျပည္ခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပဳရမည့္ တံဆိပ္တုံး ေၾကာင့္ မဲလက္မွတ္တြင္ မင္မစြန္း ေစရန္ မင္ခံခြက္(Ink Pad)ႏွင့္ ႏွိပ္ရသည့္ တံဆိပ္တုံးအစား မင္အျမန္ေျခာက္လြယ္ေသာ ေလဆာတံဆိပ္ႏွင့္ ဆႏၵျပဳရန္ စီစဥ္ထားၿပီးအႀကိမ္ေပါင္း ငါးေထာင္႐ုိက္ႏွိပ္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါ တံဆိပ္တုံးကို ျပည္တြင္းတြင္ UEC က တာ၀န္ယူစီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ကာ အသုံးျပဳမည့္မင္ကိုသာျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

 မဲ႐ံုမ်ား၌  အသံုးျပဳရန္ ရပ္/ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ထား သည့္ UEC တံဆိပ္တံုးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွစ၍ ႀကိဳတင္မဲရယူမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ရာမင္ယိုစိမ့္ေနမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ တာ၀န္က် ပါတီကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက တင္ျပလာ၍ အခ်ိန္မီျပဳ ျပင္ေပးရန္ ျပည္ခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံသို႔ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ကေအာက္ တိုဘာ ၃၀ ရက္ကတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အထက္ ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

Top News