တစ္ပတ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းတိုမ်ား

ဒီခ်ဳပ္အမတ္အား ဓားျဖင့္ခုတ္သူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ စတင္စစ္ေဆးမည္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးအား ဓားျဖင့္ခုတ္သူသံုးဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္႐ံုးခ်ိန္း၌ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ေျပာသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ညပိုင္းက သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးႏိုင္ငံလင္းအပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ ဒီခ်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ကြမ္းယာဆုိင္တြင္ ေရဝင္ေသာက္ရာမွ ေဇာ္လတ္ဆိုသူႏွင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ကာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေလာင္းမ်ား ဓားျဖင့္ ခုတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဓားခုတ္မႈကို မတံု႔ျပန္ရန္ ဒီခ်ဳပ္က အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္လက္ခံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိက္တြန္း
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္ရလဒ္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ လက္ခံၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ  ၃၀ ရက္တြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္မွတစ္ ဆင့္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ၿပီးဆံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းေန႔တြင္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစေရး အခ်င္းခ်င္းထိန္းသိမ္းၾကရန္ႏွင့္ မဲစာရင္းတြင္ အမည္မပါသျဖင့္ မဲေပးခြင့္မရခဲ့ပါကလည္း ျပႆနာမရွာဘဲ ညႇိႏႈိင္းၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲေအးခ်မ္းစြာၿပီးဆံုးရန္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ဆုေတာင္း
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ားထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေအးခ်မ္းစြာ ၿပီးဆံုးရန္ ဆုေတာင္းသူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအးခ်မ္းစြာၿပီးဆံုးရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရတစ္ရပ္တက္လာရန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အႏိုင္ရရန္၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားမဲဆြယ္မႈ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ ေနရာမ်ား၌ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ PACE အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အိမ္၊ ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မႈမွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထုိသို႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ားအသံုးျပဳရာ၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အျခားပါတီ ႀကီးငယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီထက္ ပိုမ်ားသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရက္မီးမျပတ္ရန္ မီးစက္မ်ားအသင့္ေဆာင္ထားရန္ တာဝန္ရွိသူေျပာ
ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ရက္တြင္ မဲ႐ံုမ်ား၌ မီးစက္မ်ားအဆင္သင့္ေဆာင္ထားရန္လိုေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC)မွ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲျပဳလုပ္မည့္ရက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ အစြမ္းကုန္ ျပင္ဆင္ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မီးျပတ္ေတာက္မႈရွိလာပါက ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစေရး သက္ဆုိင္ရာမဲ႐ံုမ်ားအလိုက္ မီးစက္မ်ား အဆင္သင့္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားထပ္မံေၾကညာ
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိဟုဆိုသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ မုိင္း႐ွဴး၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္ အုပ္စု၊ ဟိုပန္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၂ စုတုိ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ေတာ့ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)က ယင္းေၾကညာခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္စာထုတ္ခဲ့ၿပီး SNLD ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္း ၫြန္႔လြင္က ၎တို႔ပါတီႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို တမင္အေၾကာင္းျပ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားေၾကညာၿပီးေနာက္ တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ေတာ့ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း(SSPP/SSA)တို႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္မွစကာ တုိက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာကာ စစ္ေဘးသင့္သူဦးေရ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ရက္မွ သတင္းရရွိသည္။

Top News