ဒီခ်ဳပ္တင္မည့္ သမၼတေလာင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ဟု လယ္ရီေဂ်ဂင္ခန္႔မွန္း

 လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏုိင္ရခဲ့ပါက အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ ႏုိင္ငံတ ကာသံတမန္အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရိွသည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီ၀င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ လယ္ရီေဂ်ဂင္က ခန္႔မွန္းေျပာ ၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ေရးရာႏွင့္ လားရာေဆြးေႏြးပြဲ၌ လယ္ရီေဂ်ဂင္က အထက္ ပါအတုိင္း ခန္႔မွန္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္သည့္ ဒုသမၼတေလာင္း သည္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလခန္႔ကမွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီ၀င္ထား ၿပီး ႏုိင္ငံတကာသံတမန္အသုိင္းအ၀ုိင္း၌  အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူး သူ၊ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ၾကားျခင္းမရိွေသာ္ လည္း ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကဲ့ သုိ႔ပင္  ႏုိင္ငံတကာသံတမန္အ သိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု လယ္ရီေဂ်ဂင္က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ရရိွလာတဲ့ အ ခ်က္အလက္ေတြအရ ဆုိရင္ NLDအေနနဲ႔ သူတုိ႔တင္ေျမႇာက္မယ့္ ဒုသမၼတေလာင္းကို သံတမန္အ သိုင္းအ၀ုိင္းမွာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတစ္ဦးကို လ်ာထားတယ္ဆို တာ သိရပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးေလ့လာသူ လယ္ရီေဂ်ဂင္က ေျပာသည္။

၎အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စကားေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွေသာ္လည္းဒီခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ ဒီခ်ဳပ္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိေဆြးေႏြး ရရိွလာသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ယခုကဲ့သို႔ ခန္႔မွန္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ရီေဂ်ဂင္ကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လယ္ရီေဂ်ဂင္၏ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားမွာ ၿဖီးျဖန္းေျပာဆို ျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ တင္ေျမႇာက္မည့္ ဒုသမၼတေလာင္းမည္သူမည္၀ါျဖစ္လာမည္ဆုိ သည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးခ်ိန္ မွသာ အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပး ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ေျပာမယ္။ လယ္ရီေဂ်ဂင္က ၿဖီးေနတာ။ ေပါက္က ရေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ။ သူ က ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္ေနတာ’’ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ားကမူ လယ္ရီေဂ်ဂင္၏ ခန္႔မွန္းမႈမွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္၊ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္ ၏ သား ဦးထင္ေက်ာ္ကို ဒီခ်ဳပ္ ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းျဖစ္လာ ႏုိင္သူအျဖစ္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပး ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာ ၾကားၾကသည္။