ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ခုနစ္ရာ။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း သံုးေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရွိသင့္ေၾကာင္း မိမိတို႔အမ်ိဳးသားမ်ား တညီတၫြတ္တည္းဆံုးျဖတ္ၾက၍ ဤပါတီကိုေထာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတုိးတက္ရန္ ဒိုင္းနက္အမ်ိဳးသားမ်ား တာဝန္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - သင့္တင့္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းရွိၿပီး လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာရွိကာ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းသူ။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− သီးသန္႔မရွိပါ။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ေဒသအသီးသီးတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမွာ အင္မတန္နိမ့္က်ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ တြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိပါက ေနာင္ေတာ္ပါတီႀကီးမ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥျဖစ္ လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနဲ႔ တစ္သေဘာတည္း အတုိင္း ထပ္တူက်ေအာင္ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီကိုယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

ျပည္သူေတြက ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ေနာက္ဆံုးပါတီလည္းျဖစ္၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးမတိုးတက္တဲ့ လူမ်ိဳးစုငယ္လည္းျဖစ္တဲ့အားေလ်ာ္စြာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ရွိေစသင့္တယ္ ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ဒိုင္းနက္ပါတီကုိ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ငံေရးမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ ႏုိင္ေအာင္ မဲေပးသင့္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတကို ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (စစ္ေရးအျမင္)၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ စတဲ့အျမင္ငါးျမင္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခ်င္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။
အသက္- (၅၉)ႏွစ္။
ပညာအရည္အခ်င္း- ဆယ္တန္းေအာင္။
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ရဲ (အၿငိမ္းစား)။
ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- အတန္အသင့္ရွိ။
စံျပပုဂၢိဳလ္- ဦးဥတၱမ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးဦးသာထြန္း။
ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ- အမွတ္ (၅၉၃)၊ မင္းေစာမြန္လမ္း၊ သေျပကုန္း ရပ္ကြက္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕။