ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ေသာ ပါတီမ်ား

အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ ျဖစ္သူ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − NDP

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ အႏိုင္ရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ တြက္ဆျပင္ဆင္ထားေသာ ပါတီ အခ်ိဳ႕မွာ အ႐ႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ လိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အႏိုင္ရခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီ အင္အားစုပါတီတုိ႔သည္ ၎တို႔ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ သည္။

 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္သူလယ္ သမား လူထုလူတန္းစားမ်ားက အားေပးေထာက္ခံထားသည္ဟု ဆုိထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ ႀကီးအခ်ိဳ႕ပါ ပါတီကို ဝင္ေရာက္ ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရသည္ဆုိသည့္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီတို႔ မွာလည္း ယခုသတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ရရွိထားသည့္ မဲရလဒ္မ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာမွ်ပင္ မရရွိ ခဲ့ေပ။


တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး မဲဆြယ္ေနစဥ္

ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသး ေသာ္လည္း လတ္တေလာ ရရွိ ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားအရ တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္တုိင္းစလံုးႏွင့္
ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကသာ မဲဆႏၵ နယ္အမ်ားစု၌ အႏုိင္ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္ ျခင္းအတြက္ အဆိုပါ ပါတီေလးခု ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ တို႔က ၎တို႔ပါတီတြင္ အားနည္း ခ်က္မရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အ ခ်င္းကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုသာ ၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ေန ရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မရႏုိင္ ေတာ့ဘူးဆုိတာ သိပါၿပီ။ NLD က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏုိင္သြားၿပီ။ ရလဒ္ကိုေတာ့ ျပည္သူကေပးတဲ့ အတိုင္း လက္ခံပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ တစ္ပါတီတည္း ႀကီးစိုးတဲ့ စနစ္ကို ျဖတ္သန္း ခဲ့ရတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲ မႈေတြ မျမန္ဆန္ခဲ့၊ မျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိ တာ ဒီငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ေတြ႕ ခဲ့ရၿပီ။ အခု ၂၀၁၅ မွာလည္း ၂၀၁၀ ကထက္ေတာင္ တစ္ပါတီ တည္းက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပိုမ်ား တဲ့ အေရအတြက္နဲ႔ ျဖတ္သန္းဖို႔ ေတာင္ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ မတူညီတဲ့ အတိုက္ အခံပါတီ သံုး၊ ေလးခုေလာက္ Check and Balance ပိုအား ေကာင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ သြားဖို႔  မရွိေတာ့ဘူးေပါ့’’ ဟု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၆ ေနရာအႏုိင္ခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္ရျခင္း အတြက္ ၎တို႔ပါတီတြင္ အား နည္းခ်က္မရွိဘဲ ပါတီမွာေငြေၾကး အင္အားမလံုေလာက္ျခင္းသာရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္န္အယ္လ္ ဒီပါတီတစ္ခုတည္း ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသာ ေထာင့္ေပါင္းစံုက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကလည္း ၎တို႔ပါတီ႐ႈံးနိမ့္ရန္ ျဖစ္လာခဲ့ ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ မဲဆြယ္ေနစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ မဲဆြယ္ေနစဥ္

ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီက အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ပါတီကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ရန္အထိ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရသည္ ဟု ဆိုခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ ေရးပါတီကမူ ၎တို႔ပါတီအေန ျဖင့္ လက္ရွိရရွိထားသည့္ ရလဒ္ မ်ားအရ တစ္ေနရာမွ် မႏုိင္ခဲ့ ေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ တတိယမဲအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ပါတီကိုသာၾကည့္​မဲေပးေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ စဥ့္ကိုင္ မဲဆႏၵနယ္၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚအိ အိခင္က ေျပာသည္။

‘‘အခုကိုယ္မႏုိင္တာကို ေျပာရင္ ပါတီေထာင္ၿပီး အခု ခ်က္ခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္၊ ျပင္ ဆင္ခ်ိန္မရွိ၊ ခ်က္ခ်င္းစည္း႐ံုး၊ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအား လံုးက ေဒသခံေတြရဲ႕ စည္း႐ံုးအား နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေပါင္းရင္ စည္း ႐ံုးႏုိင္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က ဗ်ဴ ဟာဆိုတာကို နားမလည္ဘူး။ ေနာက္တစ္ဖက္က နယ္မွာကိုယ့္ Brand ေပါက္ဖို႔၊ ကုိယ့္ကုိ လူသိ ဖို႔ လုပ္ရတာခက္ခဲတယ္။ နယ္မွာ ျပည္သူက ပါတီကုိပဲၾကည့္တယ္။ လူကိုမႀကိဳက္ရင္ေတာင္ အဲဒီလူ ရဲ႕ ပါတီမ်က္ႏွာပဲၾကည့္ၿပီး အဲဒီ ပါတီကို ေပးခြင့္ျပဳပါလို႔ ေျပာတဲ့ ျပည္သူရွိတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီက မႏၲေလးတုိင္း၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ေနရာမ်ားကို အႏုိင္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏိုင္မရ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမူ၀ါဒ ကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သျဖင့္
ႏုိင္ႏုိင္္႐ႈံး႐ႈံး ပါတီႏွင့္လက္တဲြ၍ ႏုိင္ငံ့အေရးကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚအိအိခင္က ေျပာသည္။

ပါတီႀကီးတစ္ခုတည္းက ေန ရာအမ်ားစုကို ႏုိင္သြားျခင္းသည္ ယခင္ကေရာ ယခုပါ အနာဂတ္ အတြက္ မေကာင္းဘဲ ပါတီစံု၊ အေရာင္အေသြးစံု၊ သေဘာထား အျမင္စံုျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အႏုိင္အ႐ႈံးမသိရေသးသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ မုိး မိတ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၁၈ ေန ရာမွလဲြ၍ ၎တုိ႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ အႏုိင္ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္္၌ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ယခုကဲ့သို႔ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမ်ားကို ႀကံဳ ေတြ႕ရမည္သာျဖစ္ၿပီး ပါတီကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယခုေရြးေကာက္ပဲြ၌ တတိယအမ်ားဆံုးကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးဟန္ေရႊ က ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၀ တုန္းက ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၀ ကိုေတာ့ ျပန္ႏုိင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မရ ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူက ဆံုး ျဖတ္တဲ့အဆံုးအျဖတ္ကို ေက် ေက်နပ္နပ္ ခံယူပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ပါတီကို အဓြန္႔ရွည္တည္ တံ့ေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုး သပ္ပါမယ္။ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္တဲ့ပါတီ ကေတာ့ ျပည္သူေတြကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္သြားရမယ္။ ျပည္သူေတြ ေက်နပ္မႈမရွိရင္ ေတာ့ NLD လည္း အခု USDP လို ျဖစ္မွာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လယ္သမားထုက ေခတ္ အဆက္ဆက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိသည့္ လယ္သမားပါတီထူ ေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူ လယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပါတီကို ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ တြင္ ပါတီဝင္ ၂၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္ဆိုသည့္ သမၼတလုပ္လိုသူ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္စြာစိုး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္ သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွာ လည္း တစ္ေနရာမွ်ပင္ အႏုိင္ရရွိ ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

More in News Section