ေရြးေကာက္ပဲြသံုးႀကိမ္စလံုး အႏုိင္ရသူတစ္ဦးထြက္ေပၚ

ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျမာက္ဥကၠာလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း မဲဆြယ္ေနစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ ရခဲ့သူမ်ားထဲ၌ ေရြးေကာက္ပဲြသံုး ႀကိမ္၀င္ၿပိဳင္ရာ သံုးႀကိမ္စလံုး အႏုိင္ရခဲ့သူတစ္ဦး ေပၚထြက္ခဲ့ သည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ၊  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတို႔တြင္ သံုးႀကိမ္၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ သံုးႀကိမ္စလံုး အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဟုတ္ပါတယ္။ သံုးႀကိမ္ႏုိင္ ခ့ဲပါတယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းက NDF (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီ) ကေန ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ’’ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေဒါက္တာသန္း၀င္းသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၿပီး ၁၉၉၀ မွစတင္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတိုင္းတြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏုိင္ရခဲ့သ ျဖင့္ ေဘာလံုးေလာကစကားျဖင့္ ဆုိပါက ဟက္ထရစ္ (Hatrick) ရထားသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။

‘‘၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္း က NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပဲြမ ၀င္လို႔ NDF ပါတီကေန ၀င္ၿပိဳင္ တာလည္း ေဒါက္တာသန္း၀င္း ႏုိင္ခဲ့တယ္။သံုးႀကိမ္စလံုး ေျမာက္ ဥကၠလာပျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲ ဆႏၵနယ္ကခ်ည္းပဲ ႏိုင္ခဲ့တာ။ သူ ကထူးျခားပါတယ္’’ဟု ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ငပုေတာၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္အႏုိင္ရခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာ သည္။ ေဒါက္တာသန္း၀င္းသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ဆႏၵမဲ ၁၀၄,၄၉၀ ျဖင့္ အျခားပါတီမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အ ျပတ္အသတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားျပဳ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၂)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမွတ္(၁) ကိုုယ္ စားလွယ္ဦးေဇာ္လြင္တို႔လည္း အႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)အတြက္  ဒီခ်ဳပ္မွ  ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ ေသာ ေဒါက္တာေဌးႂကြယ္သည္ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္  (အေရွ႕ပုိင္း)  သံုး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းမဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။