၀န္ႀကီး ၁၆ ဦး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွဝင္ၿပိဳင္ခဲ႕ေသာ သမၼတရုံးဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္း

လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးတို႔ သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရာ ႏွစ္ဦးသာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵ နယ္မ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီး ၁၄ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ စက္မႈ၀န္ ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္သာ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ၁၆ ဦးစလုံးသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန(၁) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းၫြန္႔ က မအူပင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန (၂)၀န္ႀကီးဦးစုိးေမာင္က ေရစႀကိဳ၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန(၄)၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန(၆)၀န္ႀကီးဦးလွထြန္း က ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အသီးသီး႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီက သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန(၅)မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး  ဦးတင္ႏုိင္သိန္းသည္လည္း ကေလာတြင္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

သမၼတ႐ုံး၀န္္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔သည္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ပါတီက လက္မခံသ ျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလသာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး က်န္၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ ဆန္းက ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဦး၀င္းျမင့္က ဒီပဲယင္း၊ အမ်ဳိး သားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံ ေဇာ္က စလင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္က ႏြားထုိးႀကီး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ၾကဴက ေညာင္ေရႊ၊ အားကစား၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းက ေျမာင္းျမ၊ ေမြး/ေရ ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္က ေက်ာက္တန္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးဦး ျမင့္လႈိင္က ဒကၡိဏသီရိ၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းေအာင္က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စုိးက လွည္းကူးတုိ႔မွ အသီးသီး႐ႈံးနိမ္ခဲ့ၾကသည္။

 ကာကြယ္ေရး  ၀န္ႀကီး ေဟာင္း ဦးေ၀လြင္၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဦးခင္ရီႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဦးျမတ္ဟိန္းတုိ႔ လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ၾကသည္။

 ပုိ႔ေဆာင္ေရး  ဒု၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးဇင္ေယာ္က လယ္ေ၀း၊ အလုပ္သမား ဒု၀န္ႀကီးေဟာင္းေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္းက ေရနံေခ်ာင္း၊စီးပြားကူးသန္း ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္ တာပြင့္ဆန္းက မရမ္းကုန္း၊ အားကစားဒု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထုိက္ကလပြတၱာတုိ႔မွ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၾကသည္။