ေကာ္မရွင္တိုင္မွ လယ္သမားမ်ားပိုနစ္နာေနဟုဆုိ

အသိမ္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကားၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လယ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ ေကာ္မရွင္ထံတိုင္မွ ပိုမိုနစ္နာသည့္ဘ၀ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ကာလရွည္ၾကာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ အဆိုပါေျမမ်ားတြင္ သိမ္းယူသူမ်ားထံမွ သီးစားခေပးေခ်ကာ စိုက္ပ်ိဳးေနရသည့္ လယ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ ေကာ္မရွင္ထံတုိင္ၾကားသည့္ အတြက္ သီးစားလုပ္ကိုင္ခြင့္ပင္ဆံုး႐ံႈးၾကရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ““လယ္သမားေတြက ေကာ္မရွင္တုိင္မွပိုၿပီး နစ္နာသြားသလုိျဖစ္တယ္ေလ။ တုိင္တဲ့ လယ္သမားေတြကို လယ္ေပးမလုပ္ေတာ့ဘူး။ မတိိုင္ခင္ကမွ စိုက္ပ်ိဳးလုိ႔ရတဲ့ မ၀ေရစာနဲ႔ စားလုိ႔ရေသးတယ္”” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လယ္ေျမအသိမ္းခံရမႈမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနသည့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသိန္း ကေျပာသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္နစ္နာသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္ေတာင္းဆုိမႈမျပဳလုပ္ရဲမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းသည္ဟု စြပ္စဲြခံရမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းသည္ဟုဆုိကာ တုိင္ၾကားမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွေဒသခံမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးကာ ေဒသမွ စြန္႔ခြာသြားသူ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ ““ႏွစ္ ၂၀ေလာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္သိမ္းလာေတာ့ မိသားစုေတြ ဘ၀ပ်က္ၾကတယ္။ ရန္ကုန္မွာလုိ တျခားအလုပ္လည္း လုပ္စရာမရိွေတာ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာတာေတြ မ်ားလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ရြာေတြဆိုေတာ့ ေယာက္်ားေတြမရိွေတာ့ဘူး။ အသုဘေတာင္ အမိ်ဳးသမီးေတြ ထမ္းခ်ရတယ္။ အဲဒီေလာက္ေတာင္ ျဖစ္ေနတာရိွတယ္””ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။       မၾကာမီကာလအတြင္း လယ္ေျမမ်ားထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရမည့္ကာလ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္မဲ့ကာ ၀မ္းေရးျပႆနာႀကံဳေတြ႕မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

More in Politics Section