ဂုတ္ထိပ္တံတားပတ္၀န္းက်င္တြင္ အမႈိက္ေကာက္

အင္းစိမ္းေျမအဖဲြ႔မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက အမိႈက္မ်ားလိုက္လံေကာက္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−အင္းစိမ္းေျမ)

နာမည္ေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္ တံတားအနီး၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းအမႈိက္ ေကာက္ခဲ့ေၾကာင္း အင္းစိမ္းေျမ အဖြဲ႕မွ  အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကေျပာ သည္။

‘‘ဂုတ္ထိပ္ကို လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားလာလည္ၾကတယ္။ နာ မည္လည္းႀကီးလာေတာ့ ဂုတ္ထိပ္ ရဲ႕အလွကုိ အထိအခုိက္မခံခ်င္လုိ႔ ၊  အမႈိက္ေတြလည္း မ်ားလာလုိ႔စေကာက္ျဖစ္တာပါ’’ဟု အမႈိက္ ေကာက္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ကိုေျပာသည္။

ဂုတ္ထိပ္တံတားတြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္လအတြင္းက အမႈိက္စတင္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး တစ္လျပည့္ၿပီးအခ်ိန္၌ ယခင္အတိုင္း အမႈိက္မ်ား ျပန္လည္မ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။


အမႈိက္ကုိစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ ရန္စာမ်ားကပ္ခဲ့ၿပီး အလြယ္တကူပစ္ႏုိင္ရန္ အမိႈက္ပုံးမ်ားကိုလည္း ထားေပးခဲ့သည္ဟု  ၎ကဆုိသည္။

  ဂုတ္ထိပ္တံတားအနီးရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွစတင္၍ တံ တားတစ္ဖက္ထိပ္အထိသို႔တုိင္ အမႈိက္ေကာက္ခဲ့သည္ဟု ယင္းအမႈိက္ေကာက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အင္းစိမ္းေျမအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လာမည့္လမ်ားတြင္လည္း အမႈိက္ေကာက္ရန္အစီအစဥ္ရွိ ၿပီး ဂုတ္ထိပ္တံတားအနီး၀န္းက်င္တြင္သာမက  ေနာင္ခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ား၌လည္း အမႈိက္ ေကာက္ရန္အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။