ေရႊသမင္မ်ားအတြက္ ေရကန္မ်ား ေရျပန္ျဖည့္ေပး

ေရႊသမင္မ်ားေသာက္သံုးရန္ ေရကန္မ်ားကို ေရျဖည့္ဆည္းေပးစဥ္(ဓာတ္ပံု−ေအးခ်ိဳ)

 ေရႊစက္ေတာ္ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေရရွား ပါးလာသည့္အတြက္ ေရႊသမင္ မ်ား ေသာက္သံုးရန္ ျပင္ပအလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မတ္လ ၈ ရက္မွစ၍ ေရျဖည့္ေပးေနေၾကာင္း ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာသည္။

ေရႊသမင္မ်ားသည္ လံုး၀ကာ ကြယ္ထားသည့္ တိရစၧာန္ျဖစ္ၿပီး ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေရႊသမင္ေကာင္ေရ ၁,၆၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္က်က္စားလ်က္ရွိသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ ရွိ ေရကန္ေျခာက္ကန္မွာ ေႏြရာ သီတြင္ ခန္းေျခာက္လာသည့္အ တြက္ ေရႊသမင္မ်ား ေသာက္သံုး ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေန၍ ေဘးမဲ့ေတာ႐ံုး လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ျပင္ပမွ အလွဴရွင္ တစ္ဦးလွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ေရႊသမင္ မ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖည့္တင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေရႊစက္ ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးခ်ိဳက ေျပာသည္။


‘‘ေရခန္းတာေတာ့ မႏွစ္က လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေတာ့ ေဘးမဲ့ေတာအစီအစဥ္နဲ႔ ေရျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ႏွစ္မွာေတာ့ ျပင္ပအလွဴရွင္ေတြ ပါ ပါ၀င္လာတာပါ’’ဟု ဦးေအးခ်ိဳ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ေရ ရွားပါးမႈေျဖရွင္းရန္ ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာရွိ ေရကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္ လ်ာ ထားၿပီး ေရႊသမင္မ်ား ေသာက္ သံုးရန္ လတ္တေလာ၌ အလွဴရွင္ မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၁၀ ရက္တစ္ ႀကိမ္ ေရျဖည့္တင္းရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ဦးေအးခ်ိဳကေျပာၾကား သည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ကို အ ဆင့္ျမင့္ျပန္တူးေဖာ္ရန္ ႐ံုးခ်ဳပ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။ ကန္ကိုတူး ၿပီး ဆည္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ မိုးေရကို ေလွာင္ၿပီး သံုးရင္ အဆင္ေျပမွာ ပါ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္း ဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊစက္ေတာ္ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာ၊ ေတာ ေျခာက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေရႊသ မင္၊ ဆတ္၊ ေခ်၊ ေတာေခြး၊ ေတာ ၀က္၊ ေမ်ာက္ႏွင့္ ငွက္မ်ိဳးမ်ားေန ထိုင္က်က္စားေၾကာင္း သိရ သည္။