မုတ္သံုအဝင္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္ေျပာ

ပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ေရရွားပါးမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

အေနာက္ေလစီးေၾကာင္း အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ အေနာက္ ေတာင္မုတ္သုံေလ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဝင္ေရာက္မႈသည္ ပံုမွန္ ထက္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏိုင္ေၾကာင္း မုိးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႔ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မႈသည္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏိုင္ၿပီး ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသသို႔ မုတ္သံုဝင္ ေရာက္မႈသည္ ၁၀ ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏုိင္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မႈသည္ ပံုမွန္အေနအထားတြင္ ရွိေသာ္လည္း အလယ္ပိုင္းသို႔ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မႈသည္ ခုနစ္ရက္ခန္႔ ေနာက္က်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘မုတ္သံုေနာက္က်ေတာ့ မုိးေနာက္က်မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ သတိထားၾကပါ။ မိုးေနာက္က်ႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။


ဧၿပီ ၂၈ ရက္ မုတ္သံုေလဦး သံုးသပ္ခ်က္အရ အထက္၊ ေအာက္၊ ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားသည္ အလြန္ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေတာင္ ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံု ေလဦးသည္ အားေလ်ာ့ေနၿပီး အီ ေကြတာတစ္ဝိုက္တြင္ ရွိေန၍မုတ္သံုအဝင္ ေနာက္က်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မုတ္သံု ပံုမွန္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္သည္ ေမလ ၅ ရက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေမလ ၁၅ ရက္မွ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ မုတ္သံုဝင္ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ေမလအကုန္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ မုတ္သံုဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။