ရဲသင္တန္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္လွ်င္ အဖိုးတန္ရဲမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာတြင္ ျပႆနာ ရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ရဲသင္တန္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္လွ်င္ အဖိုးတန္ရဲမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာတြင္ ျပႆနာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အမွတ္ (၁) ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ စံျပ သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာ န ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းတို႔ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၁) ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သင္တန္းေက်ာင္းအတြင္း အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲ၀တ္စံု လံုေလာက္မႈ ရွိမရွိ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံု ေစေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ အေဆာက္အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဓာတ္ပံု-Myanmar State Counsellor Office