ေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းကိစၥအေပၚ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ

ကဗ်ာဘြဲ႔မွဴးကို ယံုၾကည္စြာေငြအပ္ႏွံခဲ့သည့္အႏုပညာရွင္မ်ား၏ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔(ဇြန္လ ၈ ရက္)က Orchid ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေမခလာ၊ ေကာ္နီ ၊ ဆုန္သင္းပါရ္ ၊ အယ္လ္ဆိုင္းဇီ စသည့္အႏုပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ ၁၉ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြပမာဏ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခန္႔ကို ကဗ်ာဘြဲ႔မွဴးထံ အပ္နံခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပက္သက္၍ အမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကဗ်ာဘြဲ႔မွဴး၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ဇြန္လ ၇ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ကဗ်ာဘြဲ႔မႈးသည္ ၎တို႔မိသားစု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားေသာေၾကာင့္ စကားမ်ားကာ သေဘာထားျခင္း မတုိက္ဆိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ လင္မယားကြာရွင္း ျပတ္စဲထားၿပီး ကဗ်ာဘြဲ႔မွဴးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ အရွင္းကိစၥမ်ားမွာ ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။
ဓာတ္ပံု-ဇြဲဥာဏ္