ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း သေဘၤာဆီယိုဖိတ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ စီမံခ်က္ ယခုႏွစ္အၿပီးေရးဆဲြမည္

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္၊ ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအပါအ ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ဆုိက္ကပ္မည့္ သေဘၤာမ်ား ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ပြားပါက အေရးေပၚေဆာင္ ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္း အ တြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ေရးစီမံခ်က္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေရးဆဲြမည္ဟု ေရေၾကာင္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကို ႏုိင္က ေျပာသည္။

‘‘အခုသက္ဆုိင္တဲ့ ဌာနေတြ နဲ႔ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီး စီမံခ်က္ေရးဆဲြေန တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္လုပ္ ေဆာင္မႈေတြ၊ လုိအပ္တာေတြ ျဖည့္တင္းမယ္။ လာမယ့္ႏွစ္အ တြင္းေတာ့ အသက္၀င္ႏုိင္မယ္’’ ဟု ဦးကိုကိုႏုိင္က ေျပာသည္။

ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို အ ေရးေပၚေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းအတြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈတုံ႔ ျပန္ေျဖရွင္းေရး စီမံခ်က္အျပင္ ႏုိင္ငံအဆင့္အေရးေပၚစီမံခ်က္ကို ပါ ထပ္မံေရးဆဲြမည္ဟု ဆုိသည္။


 ‘‘ေလာေလာလတ္လတ္ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴမေဒး ေရနံတင္ဆိပ္ ကမ္းရဲ႕ Super Tanker Terminal မွာ တန္ခ်ိန္သုံးသိန္းအထိ သယ္ ေဆာင္လာမယ့္ ေရနံစိမ္းသေဘၤာ ၀င္ထြက္သြားလာမႈမ်ားတာေတြ၊ ေရနံပိုက္လုိင္းကတစ္ဆင့္ ေရနံ စိမ္းေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့အခါ မေတာ္မဆ ဆီယိုဖိတ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ တဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳ လုပ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္’’ဟု ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ ေရပိုင္နက္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္ ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္ပါက အာဆီယံ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ ရွင္း လင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အာဆီ ယံေရပုိင္နက္အတြင္း ပင္လယ္ ျပင္ဆီယိုဖိတ္မႈ ကာကြယ္ေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ညီခ်က္ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၅ က ေရး ထိုးထားသည္။